Positiv upplevelse av akutvården igår

Positiv upplevelse av akutvården igår

En sur och arg politiker som är i konflikt med någon har lättare att få plats i media, har jag fått lära mig som politiker. Eftersom det synsättet går emot hela mitt väsen och jag ofta tycker den rollen är jobbig så tänker jag nu bjuda på det motsatta.

Igår fick jag nog av en stegrande smärta i ryggen, jag fick nog av att mina barn fick klä på mig igår morse, jag fick nog av att känna mig hjälplös i soffan så jag skjutsades till akuten vid Falu lasarett igår eftermiddags. Det var mitt första akutbesök någonsin för egen räkning på 45 år. Jag var förberedd på lång väntan. Hade preppat mig med frukt, padda, bok, fulladdad telefon.

Så här gick det:

Inom en timme fick jag komma in för en första bedömning, det var tio personer före mig i kön.

Inom ytterligare halvtimme var prover tagna och jag fick ett rum på ortopeden. Inom ytterligare halvtimme fick jag starkare smärtlindring samt att urinblåsan ultraljudats.

Inom ytterligare halvtimme kom AT-läkaren för samtal och undersökning. Han konstaterade genom min journal att jag inte varit särskilt flitig besökare inom vården ☺️

Efter ytterligare halvtimme hade han också konsulterat ortoped och jag fick efter ännu en halvtimme klartecken att åka hem efter ytterligare samtal och undersökning med samme läkare och receptskrivning på starkare piller.

Totalt 3,5 h.

Allt är så klart relativt men jag är väldigt nöjd och tacksam med den akutvård jag fick igår ❤️🎶✨

Jag är medveten om att morfinet fortfarande verkar i min kropp i skrivande stund men min upplevelse är genuin och jag är väldigt tacksam för personalens insatser 😊 Nu fortsätter smärtlindringen och därefter rehab.

Det jag har att önska är att landstinget inför vårdavtal med naprapater, kiropraktorer och andra specialister likt andra landsting. Flera skulle då inte behöva söka till sjukvården i första hand och uppta plats. Jag inser att detta är en önskedröm i ett s-styrt landsting tyvärr 😥

Om någon nu vill komma och skotta min gård är ni välkommen ❄️❄️❄️😃 annars smälter det väl till slut tänker jag.

Tack alla änglar inom vården. Tack Chrille Lundin för hjälpen och John som stod på standby 😍

Liberala hälsningar från

Monica

Skolpolitikerns möte med revisionen 

Jag har precis avslutat träff med revisorerna som barn- och bildningsnämndens vice ordförande. Både jag och nämndordförande är överens om att vi har en väl fungerande nämnd, med en stark majoritet och opposition. Vi utmanar varandra i de politiska frågorna samtidigt som vi ser utmaningarna i verksamheterna med t ex svårigheter att få behöriga lärare till Borlänge, att se och hjälpa varje elev men våra lösningar som ska ta oss till målen skiljer oss åt i vissa stycken. Jag får signaler från verksamheterna, lärare och föräldrar att barn faller mellan stolarna, att vårt statliga uppdrag inte uppfylls. 

Samtidigt så går vår nämnd med plusresultat, 13 mkr just nu, och vi får beröm av revisionen för väsentligt förbättrad budgetföljsamhet. Men vad gömmer sig bakom de sifforna? Jo, förskolan går plus med 5 mkr pga att vi inte får tag i förskollärare, grundskolan går back med 8 mkr pga ökade personal- och lokalkostnader samt att vi har en outnyttjad buffert på 16 mkr. Att vi inte får tag i behörig personal på förskolan och grundskolan är ett gigantiskt problem, som vi delar med resten av Sverige. Oavsett, bakom plusresultatet döljer sig en annan verklighet som vi måste bli bättre på att se. Jag efterlyser därför att vi mer noggrannt följer en mer verksamhetsnära statistik, som behöriga lärare, meritvärden, andel behöriga till gymnasiet tillsammans med en utökad dialog med verksamheterna. Jag lyfte därför till revisionen idag att vårt arbete med mål, måluppfyllelse, kvalitetsledning och styrning måste bli ännu bättre. I eftermiddag på barn- och bildningsnämndens arbetsutskott kommer jag därför med stöd av Alliansen att föreslå följande tillägg till vår nämndsplan inför 2018:

  • Ekonomisk styrning: Undersöka förutsättningarna för rektorerna och förskolecheferna att styra sin verksamhet och huruvida de tycker att styrmodellen är tillfyllest. 
  • Kontinuerlig uppföljning till nämnden av verksamheterna ekonomiskt, resultatmässigt och verksamhetsmässigt. Dialog med rektor direkt i nämnden. 
  • Redovisning av antal/andel obehöriga/behöriga lärare per ämne, årskurs och skola. 
  • Utredning och revidering av kostnaderna vid förändring av skolskjutsreglementet kopplat till bla det fria skolvalet.

Jag kommer också be om att få en redovisning av tidigare genomfört uppdrag om lärares/rektorers arbetssituation som jag initierade för många år sedan. Vad hände med det arbetet?

Jag önskar er en fortsatt trevlig torsdag! Nu ska jag vara konsult i några timmar innan nästa möte. 

/Monica


Bild från Palladium med några av Borlänges storheter Jussi Björling, Mando diao.  

Tankar om polisen

Den liberala gruppen på dagens möte: Bengt Hellquist, Johan Pehrson, jag, Birgitta Ling Fransson och Martin Andreasson.

Idag har jag deltagit i polisens fördjupningsdag för oss förtroendevalda regionpolisrådsrepresentanter i riket. Det görs mycket bra, vi har otroligt kompetenta medarbetare i polisen men mer finns så klart att göra. Några av tankarna jag har fått med mig från dagen:

• hur vi som kommunpolitiker i Borlänge måste kroka arm med polisen och få Tjärna ängar bort från listan som 1 av 6 utpekade riskområden i Sverige.

• hur vi måste verka för en närvarande polis i hela länet/landet

• hur avgörande det är med satsningar på polislöner och att göra yrket attraktivt för människor att söka och tidigare poliser att komma tillbaka till

• hur utbredd IT-brottsligheten är. T ex anmäls bara 1 av 10 internetrelaterade sexuella brott mot barn. Mörkertalen är enorma och det är vanligt att redan utsatta och ensamma barn drabbas.

Vet NI vad era barn gör på nätet? Ta ett snack till med barnen för att än en gång göra dem medvetna om vilka avskum det finns där ute och att barnen oavsett påtryckning eller hot måste berätta om och när de eller kompisar kommer i kontakt med något liknande.

Mitt socialliberala hjärta klappar starkt efter mötet med polisen idag. 💙

Vi har mycket att uträtta framöver!

Fortsatt trevlig måndag till er alla!

Liberala hälsningar från Monica

#monicalundin2018

Seger! Fortsatt återrapportering av Borlänges förskolekö

SEGER! 

MÅNATLIG återrapportering av förskolekön i Borlänge kvarstår. 

(S) ville inledningsvis  minska ner återrapporteringen till ENBART september men lade på mötet förslaget att även rapportera i mars.

Det var ett DÅLIGT förslag:

* I september är allt som oftast kön obefintlig, då kön töms i augusti, platser frigörs av de barn som går upp i förskoleklass. Att redovisa förskolekön i september ger inte en sann bild av läget.

* Allt mer bevakning läggs på våra tjänstemän, allt fler beslut tas av tjänstemän enligt delegationsordning som majoriteten beslutat. Ändå är det vi politiker som har det slutgiltiga ansvaret. Vi behöver ha kontroll på den här frågan i nämnden av dels den anledningen men,

* att få förskoleplats inom max 4 månader är lagstadgat, varför vi i nämnden också måste äga frågan av den anledningen.

* att som politiker inte ha svar när föräldrar eller andra frågar kring t ex förskolekön funkar inte kort sagt. 

* anledningen att jag yrkade på månatlig återrapportering för flera mandatperioder sedan och vi sedan dess har haft en fungerande rapportering är Borlänge kommuns bakgrund att inte klara förskolekön, åtskilliga anmälningar till Skolinspektionen. Det är inte läge att sluta med det. 

Därmed yrkade jag avslag och lade förslaget att återrapporteringen ska vara som den varit hittills, dvs varje månad. En återrapportering kan vara att det finns ingen kö, gott så, då går återrapporteringen fort men en återrapportering måste vi få.

Hur gick det då till att få genom mitt förslag? En kombination av många faktorer. Nämnden hade decimerad styrka. Totalt 13 av 15 ledamöter var närvarande, 1 S-ledamot och 1 SD-ledamot var frånvarande. Jag begärde votering 4 S-ledamöter och 1 MP-ledamot röstade för september. Jag tillsammans med resten av Alliansen, (4 röster) fick stöd av 1 S-ledamot, 1 V-ledamot, 1 SD-ledamot, 1 ledamot utan partitillhörighet. 

Röstsiffror 8-5.

Detta är också ett exempel på hur vår demokrati fungerar. Förslag läggs av mig som liberal. Andra ledamöter och partier väljer att stödja det. Inga konstigheter. 


Nu fortsätter nämndmötet. Ha en fortsatt bra dag!

/Monica

Riktlinjer sötsaker i Borlänges skolor/ förskolor

Länk till artikel i Borlänge tidning: Riktlinjer sötsaker i Borlänges skolor/förskolor

Så var det då avgjort. Idag på barn- och bildningsnämnden beslutades om riktlinjer för mat i Borlänges förskola/skola.

Det som diskuterades var avsnittet ”söta drycker, godis, bakverk, glass”.

Sossarna och Miljöpartiets förslag lyder:

Livsmedelsverket rekommenderar att inga söta drycker (saft, läsk, energidryck eller liknande), bakverk, glass eller godis bör serveras i förskola och skola.

Verksamheten  ansvarar för all den mat som serveras i förskola/skola. Ett alltmer omfattande behov av specialkost innebär att det inte är lämpligt att barn/elever tar med sig glass, bakverk eller andra sötsaker och bjuder på.

Borlänge kommun kan vid enstaka tillfällen inför ledigheter eller högtider servera något festligare som exempelvis glass.

Det första stycket har jag inget problem med. Även fast jag ibland funderar på hur mycket Livsmedelsverket hänger med i utvecklingen om kost. Det känns som att de fortfarande ligger kvar i tallriksmodellen, trots LCHF, GI…..

Jag föreslog att andra och tredje stycket skulle lyda som följer:

Verksamheten ansvarar i regel för all den mat som serveras i förskola/skola.

Dock är det upp till vårdnadshavare och personal att i dialog avgöra vad barn/elever kan ta med sig vid t ex utflykter och födelsedagsfirande.

Borlänge kommuns verksamheter får i sin planering avgöra huruvida något festligare bakas/serveras inför tex ledigheter och högtider.

Alliansen, OFA och SD röstade på mitt förslag. Tyvärr övervikt för majoriteten med röstsiffror 8-7.

Ser ni skillnaderna i förslagen?Låt mig förklara:

I sossarnas förslag till andra stycket detaljstyr nämnden verksamheterna. Jag tycker att vi ska vara  försiktiga med detaljer eftersom det kan få konsekvenser i verksamheten, som vi inte ser när beslutet tas. Det andra stycket innebär t ex också att barnen INTE ska ta med sig egen matsäck när de ska på utflykt utan skolan ska ansvara för allt som serveras, så då ska personalen förbereda det också. Har inte vår förskolepersonal nog att tänka på? Vad kostar detta? Jag har inte sett någon kostnadsberäkning.. Ett exempel på att man inte tänkt efter med formuleringen..

När det gäller specialkost så har vårdnadshavaren ansvaret att anmäla  vilken specialkost som barnet behöver. Detta fungerar idag och jag är helt övertygad att det fortsatt går att lösa i dialog med vårdnadshavare och personal. Tänk er ett föräldramöte där frågan tas upp, det talas om kosten överhuvudtaget och man kommer överens om vad som ska gälla på avdelningen. Kanske man bestämmer sig för att fira födelsedagarna vid ett tillfälle per månad? Det finns säkert fler bra sätt. Vänsterpartistens argument var att hennes barn fick en allergichock i skolan för uppskattningsvis minst 20 år sedan. Anekdotisk bevisföring kallade en klok ledamot det hela.

Det viktiga är att sådana beslut ska tas i verksamheten och inte av fritidspolitiker som träffas 1 gång/månad. Jag kan lova att vi har större frågor än så att diskutera. HUR vi ska klättra från plats 283 av landets 290 kommuner i lärarförbundets ranking är ett exempel.

I det tredje stycket ville jag få in att personalen via sin planering får fundera ut hur de vill planera och fira festligare tillfällen. Om Livsmedelsverkets rekommendation ska gälla fullt ut så bör inte söta bakverk serveras, vilket även innebär bakas. Innebär det att det är slut med pepparkaksbaket till luciafesten, slut med muffinsbaket till höstfesten? Bakning används dessutom ofta för att pedagogiskt symbolisera matte…

Ekonomi tas upp som ett argument. Låt mig påminna om att sossarna med flera i Borlänge har beslutat att förskolan är avgiftsfri för inkomster upp till 20 000 kr. Alla partier förutom Alliansen och OFA har också beslutat om att i Borlänge får man ett högre försörjningsstöd än i resten av Sverige. Ändå drar man fram kortet om Borlänges barnfattigdom. Igår meddelade Rädda Barnen att barnfattigdomen minskar. Glad nyhet! Men den verkar inte ha nått fram till Socialdemokraterna. Det svider troligen att regeringens jobbpolitik funkar. Blöjorna får man betala själv som vårdnadshavare i Borlänge. Inkonsekvent eller hur? Blöjor är definitivt dyrare än isglass och matsäck.

Nä, det här beslutet hade verksamheterna kunnat ta tillsammans med vårdnadshavarna. Nu har sossarna, miljöpartiet och vänstern fingrarna i syltburken! Eller ska man säga kakburken? Nu blir det upp till personalen att tolka det som står och det ska bli intressant att höra i morgon bitti.

Själva känner vi som föräldrar att vill grabben ha en macka och bulle i sin matsäck då ska han få det. Bör-rekommendationer och att överheten berättar för mig vad som är lämpligt och inte betackar jag mig för.

277 dagar kvar 😉

Glädje till er! Här är en bild på när vi firade vår nuvarande 5-årings första födelsedag 🙂

9430_1226386830447_5157729_n

fp-knapp-1-shadow

En fritidspolitikers bekännelser

 -Hur orkar du? var det en person som frågade mig i helgen. Jag har inte undrat över just det de senaste månaderna utan snarare – sysslar jag med det jag vill? När jag fick barn  och i ungefär samma veva startade företag samt att jag redan var politiskt engagerad så lovade jag mig själv att aldrig försumma barnen till förmån för företaget eller Folkpartiet. Försummat dem tror jag inte att jag har gjort hittills, men jag har nog försummat mig själv en del för att få alla dessa delar att gå ihop. Det blir många sena nätter, antingen jobbandes med företagsprojekt eller läsandes/skrivandes handlingar inför veckans kommande politiska möten. Jag kan konstatera att jag i snart 1 ½ år har haft återkommande ryggskott, infektioner och förkylningar. När jag har sagt att jag ska prioritera Familjen först och främst så har jag nog glömt bort att jag faktiskt ingår i den!

När jag tänker efter försummar jag mig själv på många sätt; min hälsa, mitt hem (några exempel är att jag aldrig får till de där gardinerna jag köpt tyg till för länge sedan, dammråttorna växer till, vi tog ner julbelysningen i början av april osv –  allt detta gör att jag blir på dåligt humör vilket sedan sprider sig till maken…) Lösningen på husbestyren var dock enkel. Om någon vecka kommer en städfirma hem till oss för att storstäda hela huset 🙂 Åh, som jag har längtat efter det! Men det jag har svårast för är faktiskt att prioritera mig själv och då menar jag saker som rör min hälsa.

En del kan nog tycka att jag prioriterar mig själv i mycket av det jag gör, t ex all tid jag lägger ner i företaget, men mitt engagemang i jobbet bottnar också i ett ansvar för de anställda som vi har. En del kan säkert tycka att jag prioriterar mig själv när jag går på politiska möten med den självcentreringen som råder i politiken idag men för mig är det precis tvärtom: många av de politiker jag känner samt jag själv är allt annat än egoistiska och jag är i grunden politiskt engagerad för att jag vill förändra tillvaron/samhället för oss alla men att jag särskilt brinner för att öka alla barns/ungdomars möjligheter – inte för att jag vill framhäva mig själv. En slutsats är således att jag först och främst bör förbättra min hälsa – funkar inte jag så faller det andra..

Man kan också fundera på om jag sysslar med det jag vill. Familjen är mitt allt och omsorgen om dem och framöver även mig själv ska prioriteras först. Företaget går som tåget och jag ser med spänning fram emot hur vi ska utvecklas och expandera de kommande åren och det är ändå min födkrok för mig och familjen . Kvarstår då att fundera över politiken lite mer.

I min mörkaste stund ställde jag en fråga på Facebook vad man ville ha utav en Fritidspolitiker och här är några av svaren som lyfte mig och påminde mig om varför jag håller på:

”det JAG vill ha ut av fritidspolitiker är ett mod att stå upp för sina åsikter och driva de frågor man tror på. Sen måste även fritidspolitiker få tappa tro, ork och lust ibland. Det är bara mänskligt..” 

”Någon som är engagerad som du, som orkar driva vardagliga men viktiga frågor. Någon som orkar bry sig när man själv vill men inte orkar (inte prioriterar??!), för at man orkar knappt planera morgondagens middag.. Någon som får mig att inse …att det ligger politik i allt som påverkar min simpla vardag.
MEN om du känner att det inkräktar på din dyrbara tid med familjen, är det kanske du som ska ställa dig frågan i stället: -Vad vill jag ha ut av livet?? Kämpa på Moncan!”
”Jag tror oxå på idén att fler skulle vara engagerade så att de som är det inte brinner ut/brinner upp. Jag skulle vilja testa R. Dahls idé om medborgarpaneler. Sen tror jag att medborgarna glömmer att tacka sina företrädare, vad bra att du ställer upp för samhället! Vi behöver dina åsikter för att demokratin skall vara livskraftig! Fritidspolitiker gör ett jättejobb!”
TACK till er alla som gav mig insikt och kraft! I helgen var jag på fest och en person, inte Folkpartist, kom fram och tackade mig för vad jag gör för demokratin. Då kändes det plötsligt lite lättare och mer självklart att vara fritidspolitiker och det gav mig även inspiration att skriva det här blogginlägget.
God natt på er därute!

Vice ordförande i barn- och bildningsnämnden Borlänge

Som ett led i våra förhandlingar inom Alliansen kommer Folkpartiet att inneha vice ordförande-posten i Borlänges barn- och bildningsnämnd.

Det är en stor glädje för mig att annonsera att undertecknad fr o m nyåret är nämnda vice ordförande! 🙂 Jag har funderat länge och väl innan jag hoppade på detta, eftersom mitt schema redan är rätt späckat, men förutsättningen är att jag kommer att få bra uppbackning inom Folkpartiet och man vet ju faktiskt inte innan hur det kommer att vara, så jag kommer att prova på det hela för att sedan utvärdera allteftersom. Som ni vet, så är ju min prioritering klar. Familjen kommer först följt av min huvudsakliga försörjning, dvs jobbet/företaget och så är det för de flesta fritidspolitiker.

Hur som helst så ser jag fram emot kommande mandatperiod av många orsaker, mest för att jag brinner för Borlänges barn och ungdomar och att de ska få en så bra barnomsorg och skolgång som möjligt. Samtidigt ställs den nya nämnden inför en helt ny situation som ensam huvudman, eftersom beställar/utförarorganisationen avskaffas från och med årsskiftet. Det ska bli mycket spännande att ytterligare lära känna verksamheten och vara med och utveckla Borlänges barnomsorg och skolverksamhet.

 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet/Alliansen tänker olika i en del frågor men jag tror ändå att vi kan hitta många gemensamma nämnare till gagn för Borlänges barn och ungdomar. Kommunalpolitik handlar ändå i slutändan om att ha en pragmatisk syn så att man får saker gjorda och det behövs verkligen med tanke på att skolresultaten sjunker i Borlänge.

Jag hoppas också på att vi skolpolitiker kan undvika sandlådan och att barnen får ha den i fred! Det blir mer uträttat på så vis.