Nyheter från barn- och utbildningsnämnden 27 maj

Här nedanför berättar jag i olika klipp om de olika ärenden som vi har behandlat på barn- och utbildningsnämnden den 27 maj.

Redovisning av extern översyn till följd av 2019 års underskott

Lyssna när jag berättar om den externa översynen som nämnden beställde till följd av 2019 års underskott.

Extern översyn till följd av 2019 års underskott

Ekonomisk rapport

Lyssna när jag berättar om det ekonomiska läget i BUN t o m april 2020.

Medborgarförslag och motion om förskola i Idkerberget

Lyssna när jag berättar om medborgarförslagen och motionen om att starta förskola i Idkerberget. Beslutet blev detsamma som i arbetsutskottet förra veckan, varför jag lägger in filmen från förra veckan.

Medborgarförslag och motion om förskola i Idkerberget

Senaste information covid-19 och aktuell kö till förskolan

Lyssna när jag berättar om det allra senaste kring covid-19 i förskola/skola samt aktuell kö till förskolan.

Senaste info om covid-19 i förskola/skola samt aktuell kö till förskolan

Här kan du också ladda ner presentationen med aktuella kösiffror till förskolan.

Senaste information om bränderna vid Gylle skola och Tjärnaängsskolan

Lyssna när jag berättar om det allra senaste om bränderna vid Gylle skola och Tjärnaängsskolan.

Det senaste om bränderna vid Gylle skola och Tjärnaängsskolan

Det var allt för nu! Jag hoppas att ni gillar det här formatet och att det är lite mer lätt tillgängligt än bara text. Kom gärna med feedback om hur ni vill ha information framledes.

Jag önskar er en fortsatt fin vecka!

Monica

Strax före det digitala mötet med barn- och utbildningsnämnden drog igång 27 maj.

Seger! Fortsatt återrapportering av Borlänges förskolekö

SEGER! 

MÅNATLIG återrapportering av förskolekön i Borlänge kvarstår. 

(S) ville inledningsvis  minska ner återrapporteringen till ENBART september men lade på mötet förslaget att även rapportera i mars.

Det var ett DÅLIGT förslag:

* I september är allt som oftast kön obefintlig, då kön töms i augusti, platser frigörs av de barn som går upp i förskoleklass. Att redovisa förskolekön i september ger inte en sann bild av läget.

* Allt mer bevakning läggs på våra tjänstemän, allt fler beslut tas av tjänstemän enligt delegationsordning som majoriteten beslutat. Ändå är det vi politiker som har det slutgiltiga ansvaret. Vi behöver ha kontroll på den här frågan i nämnden av dels den anledningen men,

* att få förskoleplats inom max 4 månader är lagstadgat, varför vi i nämnden också måste äga frågan av den anledningen.

* att som politiker inte ha svar när föräldrar eller andra frågar kring t ex förskolekön funkar inte kort sagt. 

* anledningen att jag yrkade på månatlig återrapportering för flera mandatperioder sedan och vi sedan dess har haft en fungerande rapportering är Borlänge kommuns bakgrund att inte klara förskolekön, åtskilliga anmälningar till Skolinspektionen. Det är inte läge att sluta med det. 

Därmed yrkade jag avslag och lade förslaget att återrapporteringen ska vara som den varit hittills, dvs varje månad. En återrapportering kan vara att det finns ingen kö, gott så, då går återrapporteringen fort men en återrapportering måste vi få.

Hur gick det då till att få genom mitt förslag? En kombination av många faktorer. Nämnden hade decimerad styrka. Totalt 13 av 15 ledamöter var närvarande, 1 S-ledamot och 1 SD-ledamot var frånvarande. Jag begärde votering 4 S-ledamöter och 1 MP-ledamot röstade för september. Jag tillsammans med resten av Alliansen, (4 röster) fick stöd av 1 S-ledamot, 1 V-ledamot, 1 SD-ledamot, 1 ledamot utan partitillhörighet. 

Röstsiffror 8-5.

Detta är också ett exempel på hur vår demokrati fungerar. Förslag läggs av mig som liberal. Andra ledamöter och partier väljer att stödja det. Inga konstigheter. 


Nu fortsätter nämndmötet. Ha en fortsatt bra dag!

/Monica

YES! Minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan

YES! Minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan

Det var mitt engagemang för barn och unga som drog in mig i Borlängepolitiken som fritidspolitiker 2004. De långa köerna till förskolan och de växande barngrupperna fick mig att börja engagera mig och har sedan dess gett mig kraft och driv i barn- och skolnämndens opposition i snart 8 år.

Du skulle kunna tro att det hade blivit bättre under 8 år men nej. Socialdemokraterna lyckas inte med dessa frågor i Borlänge kommun. Att jobba i opposition och samtidigt se hur saker inte blir bättre är frustrerande, men samtidigt driver det mig vidare att hela tiden ifrågasätta majoriteten och komma med egna förslag.

Vad gäller förskolan så växer förskoleköerna igen i Borlänge. Barngruppernas storlek ökar på sina håll i kommunen.  Jag skulle kunna skicka in mina insändare och interpellationer från 2006-2007 efter att ha bytt namn på ansvarig från Socialdemokraterna. Då var det Kenneth Persson och nu är det Mari Jonsson.

I helgen kände jag att det vände och det beror inte på sossarna. Jag är en stolt och glad liberal idag!

Stolt och glad efter att ha kommit hem från ett riksmöte där jag än en gång känt Folkpartiets liberala värderingar pulsera genom min själ.

Stolt och glad att Jan Björklund igår presenterade ett förslag som i grunden stödjer kvinnor som misshandlas och att deras gärningsmän som en skärpning ska få fotboja redan vid kontaktförbud.  Återkommer till det i ett senare inlägg.

Men idag är jag mest stolt och glad över dagens nyhet från vår förskoleminister Maria Arnholm: en förskolesatsning på 650 mkr!

I korthet:

  • 25 % fler förskollärare ska utbildas.
  • En kvalitetsgranskning ska genomföras över bl a personaltäthet, barngruppernas storlek och sammansättning.
  • Ökat statsbidrag för mer personal och mindre grupper.
  • Möjlighet för Skolinspektionen att göra stickprovsbesök på kommunernas förskolor.
  • Förskolelyftet där förskolepersonal kan fortbilda sig förlängs till 2018. 
  • Förskolecheferna får också ett eget förskolechefslyft för fortbildning.

Folkpartiet och Regeringen har föreslagit dessa åtgärder i kommande vårproposition.

Det står klart för mig att i ännu en fråga får staten komma till kommunernas undsättning där bl a min boendekommun Borlänge misslyckas.

Jag är glad och stolt idag att Folkpartiet tar täten och lägger förslag så att barngruppernas storlek kan minskas och att mer förskolepersonal kan anställas. Det är de viktigaste insatserna för att skapa en god grogrund för förskolebarnens lärande och ge dem en trygg tillvaro i förskolan. Grunden för fortsatt kunskapsinhämtning läggs i förskolan.

Den 14 september är det val. Vad väljer du?

Lundin och Arnholm

 

Här ser ni mig och förskoleminister Maria Arnholm när hon var på besök i Borlänge för ett par veckor sedan.

När jag tänker på dagens nyhet så kan jag inte låta bli att tänka: tänk om något mer är möjligt? Tänk om allt är möjligt? 😉

/Monica

Höjdpunkter från barn- och bildningsnämnden 25 januari 2011

Ni kanske undrar vad vi i nämnden diskuterar och beslutar på våra möten. Jag tänkte ge er en inblick genom att efter varje möte ge er en kortfattad resumé över höjdpunkterna 🙂

Den här morgonen började med att jag och barnen var liiiite sena, barnen kom i tid till förskola/skola men jag kom några minuter sent. Järnvägsbommarna gick ner också precis framför näsan på mig… Eftersvettades en stund…

* Samtal med kommunens revisorer i 1 timme. De undrade t ex hur vi tänker kring våra utmaningar i kommunens största sektor som omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Några punkter jag nämnde som utmaningar var att öka måluppfyllelsen/resultaten (som har en sjunkande trend i Borlänge), trygg lärmiljö/lugn och ro, förmågan att kunna möta alla elever (låg- som högpresterande) och lärprocessen (det har gått inflation i eget arbete på våra skolor). En annan sak vi diskuterade var hur vi kan öka lärarnas engagemang – så att de känner sig delaktiga i förändringsarbetet. Revisorerna undrade också lite hur vi arbetat i nämnden med frågan om ersättningslokalerna i Torsång.

* Ersättningslokaler i Torsång. Höstens långa följetong. Läget är att vi har lämnat in bygglov för ersättningsmoduler i Torsång och inte i Ornäs eftersom vi i majoritet inte anser det vara ett fullgott alternativ. Men i slutet av förra året dök Alsbäck upp som ett alternativ, lite komiskt faktiskt eftersom det var de undermåliga lokalerna i Alsbäck som fick sossarna att starta igång den här processen. Hur som helst. Källaren där kök och matsal ligger är i uselt skick så tanken är att sätta upp tillfälliga moduler för just kök och matsal, och bygglov har sökts även för detta. Ett krav som vi i Folkpartiet och Alliansen har drivit är att om vi går fram med alternativet i Alsbäck så ska vi snarast möjligt börja projektera för en permanent skola i Torsång. Därför lade jag också förslaget igår att vi startar igång en parallell process och uppdrar åt lämplig part att initiera arbetet med att ta fram förslag på tomter till en permanent skola i Torsång. Vi väntar nu på en teknisk konsekvensanalys av de prover som tagits i Alsbäck.

* Pedagogiska priset. Nämnden delar varje år ut 25 ooo kr till pedagoger som utmärkt sig enligt särskilda kriterier. I år gick priset till Skräddarbackens förskolors lokala matematikprojekt. Deras arbete är lovvärt med tanke på utmaningarna vi har att väcka  intresse för matte i tidiga åldrar och de har en bred målgrupp i sitt arbete också.

* Försäljning av förskolebuss. Sedan några år tillbaka har vi haft en förskola på hjul, Humlan. Den startades när vi satt i ett desperat läge att få fram förskoleplatser och jag tycker om konceptet. Barnen har fått en ur-och-skurpedagogik som de älskar. I det trängda ekonomiska läge som kommunen befinner sig så tvingas vi att prioritera och denna verksamhet är mycket dyrare än övrig förskoleverksamhet. Dessutom har dessa barn nu en permanent lokal på Östermalm så bussen är egentlig överflödig. Nämnden var      enig i beslutet men jag lyfte ändå frågan om att våga tänka utanför ramarna. Tänk om vi hade haft råd att ha kvar bussen och kunna nyttja den inom hela bildningssektorn, när skolorna vill åka ut på utflykter, kulturevenemang. För dyra kapitalkostnader var svaret. Ja, ja – men tänk om vi kunde våga tänka nytt, brett och vitt också…

* Aktuell kö till förskolan. 110 personer vill ha plats den 1 februari, ytterligare 30 den 1 mars, ytterligare 13 den 1 april och ytterligare 14 personer som vill ha plats den 1 maj. Med tanke på att förskolan Trollskogen öppnar i februari och att förskolan ScaDuMe i Torsång som också startar ser läget ut att vara under kontroll.

* Aktuell kö till SFI. 138 personer står just nu i kö för SFI-undervisning. Denna siffra bör minska när verksamheten kommer igång med eftermiddags- och kvällskurser.

Ytterligare punkter avhandlades också och jag uppmuntrar er gärna att gå in på http://www.borlange.se/Templates/BlgFileListing.aspx?id=10938 för att läsa fullständiga protokoll, där kan ni också se hela ärendelistan.

På återhörande! Nu ska jag så chili-frön. Ni vet väl att det dags att så pelargoner och chili redan nu? 🙂