Vad jag brinner för

Min prioritering bland frågor är grundade i de samhällsutmaningar jag ser att vi är mitt i och då landar jag i att välfärden måste stärkas här och nu. Det som har mitt fokus är:

IMG_9997

Skola i världsklass.  Allt börjar i förskolan och skolan.

Med en förskola som har fokus på svenska lägger vi grunden för fortsatt skolframgång. Vi måste höja lärarbehörigheten i både förskolan och skolan men vi behöver också ha språkkrav för förskolepersonalen så att barnen verkligen får med sig det svenska språket in i grundskolan. Med mer fokus på kunskap och arbetsro i skolan kan vi ge barn och ungdomar livschanser och möjligheter att nå dit de vill. Detta ska gälla alla, oavsett bakgrund. Vi ska ha en likvärdig skola värd namnet i Sverige. Det har vi inte idag. Därför tror jag i grunden på att den offentliga skolan behöver vara statlig i stället för kommunal men att valfriheten att välja friskolor ska vara kvar. Vi vill ha en ny friskolereform där vinstuttag endast får göras om skolorna levererar kvalitet. I mitt nuvarande uppdrag som ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Borlänge ser jag att våra insatser ger resultat. Vi har påbörjat resan mot en skola i världsklass. Kunskapsresultaten har sedan 2019 höjts, lärarbehörigheten likaså. Även gymnasiebehörigheten ökar. Riktningsändringen mot en skola med kunskapsfokus, mobilfrihet och studiero har inletts. Vi är på väg.

Fungerande integration   Alldeles för många passiviseras i utanförskap och ofrihet idag, via låg utbildningsnivå, arbetslöshet och hedersförtryck. Språk, utbildning och jobb ger människor egenmakt. Jag vill att det ska finnas morötter för varje människa att kunna påverka sitt eget liv och sina möjligheter att bygga en framtid i Dalarna, då behöver vi skapa förutsättningar för det. Vi ska ha en integration värd namnet i Sverige.

AssistansbildVärdig omsorg   Det är en grundläggande fråga om medmänsklighet och vilka möjligheter vi vill ge andra att leva ett drägligt liv trots ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning. Personliga assistansen måste uppmonteras igen. På ålderns höst eller i sjukdom måste människor också kunna känna trygghet i sin livssituation. Vi ska ha en omsorg värd namnet i Sverige.

Framgångsrika företagare  Vi måste förbättra villkoren för företagare och reglerna ska vara enkla och tydliga. Jag önskar att vi kunde hamna i en kvalitetsdiskussion för välfärdsföretagen i stället för att prata vinstnivåer. Vi behöver införa avdragsmöjligheter för den som investerar i nya företag, forskning och utveckling. Vi behöver sänka bolagsskatten och slopa arbetsgivaravgifterna när unga och nyanlända anställs. Dessutom tycker jag att fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) ska ersättas med schablonregler och att småföretagens sjuklöneansvar ska slopas, för övriga företag ska i första hand den andra sjuklöneveckan slopas. Vi vill också att alla gymnasieskolor ska ge eleverna möjlighet att bedriva UF-företag (Ung Företagsamhet). Vi ska ha ett företagande värd namnet i Sverige.

Trygghet i samhället  

Monica_kf_170613

Människors upplevda otrygghet ökar och vi behöver vara tydliga med att vi ska ha en fungerande rättsstat med fler poliser. Trygghetsaspekten och omfattningen av trygghet tycker jag kan inkluderas i alla punkterna ovan. Vi ska ha trygghet i skolan. Vi ska ha trygghet i våra utanförskapsområden. Vi ska ha trygghet i omsorgen. Vi ska ha trygghet som företagare. Vi ska ha en trygghet värd namnet i Sverige. 

Varför är företagsamma människor och företag viktiga för Sverige och för Dalarna?

Utan företagen stannar Sverige. Vi har stora samhällsutmaningar i Dalarna och Sverige idag med fallande skolresultat, en integration av nyanlända som tar orimligt lång tid, växande vårdköer och att otryggheten upplevs öka i samhället. Därför är det nödvändigt att fler väljer att bli företagare samt att fler företagare skapar jobb, vilket ger ökade skatteintäkter. Dessa förutsättningar är ett måste för att stärka Sverige samt få en bra välfärd, öka konkurrenskraften och tillväxten.

Vad behöver förändras för att fler ska välja att starta, driva och utveckla företag?

Under min uppväxt på 70- och 80-talet kämpade min pappa som företagare för fri företagsamhet. Det är mycket vi behöver förändra i Sverige för att öka företagandet. Grundläggande är att jag känner att vi nu återigen måste ta upp kampen. Vi måste försvara företagsamheten då attityderna gentemot företagare försämras och det sprids rena felaktigheter om företagares vardag och förutsättningar att driva företag. Jag vill att det ska vara lönsamt att vara företagare och att ta risker. Jag vill att drivkraften hos företagarna belönas i stället för att de som vill ta chansen att förverkliga sina drömmar och idéer missunnas.

TACK för att du tog dig tid att läsa!

Liberala hälsningar från Monica

cropped-image.jpeg