Vad händer i modulfrågan i Torsång?

Ja, ni har säkert läst mina inlägg om ersättningsmodulerna i Torsång förut. Det allra senaste som hände i juni var att (s)-minoriteten efter ett år plötsligt hittade igen kommunstyrelsens reglemente, där de hittade motivering till att skjuta över beslutet till högsta tjänsteman på Kommunfastigheter. Denna tjänsteman har tagit beslutet att modulerna ska byggas i Ornäs och bygglov för detta lämnades in före sommaruppehållet. Miljö- och byggnadsnämnden har  sedan godkänt bygglovet. Igår var finansieringen uppe på finansutskottet där vår gruppledare Lars Ingvarsson deltog och röstade för finansieringen av moduler i Ornäs. Låt mig förklara hans agerande.

Liberalernas ståndpunkt är att modulfrågan i praktiken blev beslutad när (s) så kreativt plötsligt efter ett år hittade igen reglementet och sköt över beslutet till en tjänsteman. Tragiskt, tråkigt och ett desperat agerande. Visst, vi är besvikna över det förfaringssättet men det är bara att gå vidare. Att besluta om finansieringen av ett taget beslut är inte fel i min mening, det är ett steg i processen och finansutskottets roll. Både Lars och jag är pragmatiker och vi vill komma vidare i frågan, barnen och personalen behöver en ny lokal snarast.

Dock är jag osäker på hur det kommer att gå framöver. Har bygglovet i Ornäs överklagats?  Det gick rykten om att risken för detta är stor, vilket vi även tog med i vår riskbedömning över att ha modulerna i Ornäs. Hur lång tid tar i så fall denna process? Kommer det att byggas moduler överhuvudtaget eller hinner skolan i Torsång bli klar före dess? Vem vet, tänk om det hade varit en snabbare lösning att sätta modulerna i Alsbäck direkt, precis som vi sade. Den som lever får se.

Vi i Folkpartiet och Alliansen kämpar fortfarande för en skola i Torsång och i och med det en medborgardialog om var skolan ska ligga.

Sista ”höjdpunkten” från kommunfullmäktige 19/6 2012

Vem ska besluta över skollokalerna i Borlänge kommun?

Det här blir det sista inlägget för ikväll:

Ska Kommunfastigheter besluta om vilka lokaler som får disponeras av nämnderna och verksamheterna? Det tycker inte vi och vi yrkade också för detta. Det som är intressant rent principiellt är vad det beslutet får för konsekvenser. Det har jag skrivit om i ett tidigare inlägg, vad gäller vår interpellation, nu blev det för sent så den kommer inte att behandlas ikväll 😦

I vår mening är detta påhitt om att förtydliga förhållandet mellan Kommunstyrelsen/kommunfastigheter bara ett sätt att komma ur ett läge där s och mp inte har majoritet i en fråga om var moduler ska stå, i Ornäs eller i Alsbäck. Det mest pinsamma för minoriteten är att man kommer på den här lösningen ett år efter tvistande i frågan… Pinsamt, pinsamt, pinsamt!!

Denna fråga dribblade man sig också ur genom att plötsligt hävda att texten som skickas ut till ledamöterna inte gäller eftersom Kommunstyrelsen redan tagit beslut i frågan. Herre Gud vilken röra!!!!. Pinsamt!

Klockan är snart 22.00. Vi har suttit här sedan 10. Nu ska jag i alla fall hem och jobba vidare med firman.  I morgon kl 8.00 väntar Barn- och bildningsnämnd. Det kommer nog en rapport därifrån också. Hur roligt kan vi ha då?

Bye, bye – västerbottenpaj!

Vem bestämmer om nya skolbyggnader i Borlänge kommun? Interpellation

INTERPELLATION – Kommunfullmäktige 19 juni 2012

Till kommunstyrelsens ordförande i Borlänge:

Vem bestämmer om nya skolbyggnader ?

I över ett år har placering av tillfälliga skolmoduler i Torsång och sedermera Alsbäck diskuterats i Barn- och bildningsnämnden. I finansutskottet den 29 maj under punkten Tertialbokslut per 30 april och helårsprognos 2012 föreslår finansutskottet att kommunstyrelsen skall besluta enligt en numrerad åtgärdsplan. Intressant är punkt 4 refererad nedan:

4. Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår det i kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion att leda och samordna lokalverksamheten. Det är kommunstyrelse, via kommunfastigheter , som fattar beslut om vilka lokaler som får disponeras av nämnderna och verksamheterna. Kommunstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att informera berörda nämnder om kommunstyrelsens roll.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni beslöts detta. I kallelsen står helt klart att det är kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet och om detta nämns också i texten från finansutskottet.

Vid ett extra insatt möte i Barn- och bildningsnämnden den 8 juni informerade ordföranden Mari Jonsson om vad som gällde. Det var enligt henne tjänstemännen på Kommunfastigheter som nu skulle avgöra frågan om moduler i Ornäs eller Torsång. Är inte detta att gå händelserna i förväg.

Något beslut i KF har ju ännu inte tagits.

I reglementet för kommunstyrelsen paragraf 2 står skrivet:

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger i att leda och samordna bl a

– Lokalförsörjningen

Denna skrivning kan ju i rimlighetens namn inte innebära att Barn- och bildningsnämnden inte får styra över skollokalerna, eftersom det är nämnden som skall ha det yttersta ansvaret för skolan.

Med tanke på ovanstående vill vi liberaler få svar på följande frågeställningar

1 Kan frågan om nya skolhuslokaler beslutas av tjänstemän ?

2 Alla nya lokaler enligt skolhusplanen, vem har beslutanderätten? Kommunstyrelsen eller Barn- och bildningsnämnden?

3 Var det rätt att informera Barn- och bildningsnämnden om den nya tågordningen innan beslut fattats av Kommunfullmäktige?

Maffio(s)o-fasoner i Borlänge kommun vad gäller moduler Alsbäck vs Ornäs

I över ett år har Folkpartiet, Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna, Omsorg för Alla, Vänstern och Sverigedemokraterna haft en gemensam linje om att placera tillfälliga skolmoduler i Torsång och sedermera Alsbäck. En klar majoritet har i ett år drivit denna fråga som vi tror väldigt starkt på. Minoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har velat förlägga modulerna i Ornäs.

Mer om argumentationen för Torsång och Alsbäck kan ni läsa på mina tidigare blogginlägg i frågan..

Genom hela processen har minoriteten, ivrigt påhejade av tjänstemännen, förordat Ornäs som alternativ. Vi har dock stått fast vid Torsång/Alsbäck och sökt bygglov för dessa alternativ. Allt var nu klart för beslut och upphandling av moduler. Trodde vi ja…

Det visar sig nu att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte accepterar den politiska processen och demokratiskt politiskt fattade beslut. På finansutskottet den 29 maj och kommunstyrelsen den 5 juni lades följande förtydligande beslut fram:

”Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår det i kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion att leda och samordna lokalverksamheten. Det är kommunstyrelsen, via kommunfastigheter, som fattar beslut om vilka lokaler som får disponeras av nämnderna och verksamheterna. Kommunstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att informera berörda nämnder om kommunstyrelsens roll.”

Jag drar följande slutsatser:

  1. Kommunledningen har inte tidigare varit medveten om vad som står i deras reglemente. Kommunledningen behöver läsa på! Det här skulle man ha vetat för ett år sedan när frågan aktualiserades! Behöver jag nämna ordet inkompetens i sammanhanget?
  2. Man accepterar inte demokratiskt fattade beslut från kommunledningens sida över vad majoriteten i nämnden faktiskt tycker i modulfrågan så ett ”lämpligt” förtydligande till reglementet skrivs. Vips – problemet ur världen! Sossarna får som de vill….
  3. Även Moderaternas Ulla Olsson och Centerns Lena Reyier deltog i finansutskottets beslut och det är tydligt att de ingår i den s k (S)uper-alliansen. Det är betryggande för mig att vi liberaler och mina majoritetskamrater i barn- och bildningsnämnden inte vill ingå i denna utan vi vänder oss starkt mot damernas agerande.
  4. På kommunstyrelsen var det också full enighet i frågan dvs M, C, KD, OFA, V och SD röstade genom detta. Kan det hända att det slank igenom pga att beslutet låg inklämt under punkten Tertialbokslut och helårsprognos? Visste man överhuvudtaget vad man beslutade om? Synd att vi i Folkpartiet inte hade vår ersättare på plats, men vi får ju inte rösta ändå…
  5. Vi har en ny styrmodell och organisation i kommunen. Det luktar tjänstemannastyre i denna nya organisation!
  6. Framöver ska alltså Kommunfastigheters chef Inger Brodin besluta var vi ska ha våra lokaler/skolor. Nämnden ska ta kostnaden. I min värld sitter jag som politiker på ett mandat där jag har ansvar för nämndens budget. Att då få en pålaga från en tjänsteman över var våra lokaler ska ligga känns frånvänt. Ska Kommunfastigheter kunna besluta om Torsångs skola också? I min värld ska tjänstemännen verkställa de politiska besluten, inte tvärtom!
  7. Det värsta är ändå hur personal, barn och föräldrar har levt i ovisshet i nästan ett år i den här frågan. En ovisshet som inte kommer att bli bättre. Det skulle inte förvåna mig om Brodin har lämnat in bygglov för Ornäs redan, säkert redan i tisdags, direkt efter KS. Ett bygglov som jag anar kommer att bli överklagat. Jag tror att barnen och personalen blir kvar i Alsbäck trots kommunledningens kreativitet. Många är vi politiker som också drivit frågan, stött och blött frågan och stått fast vid våra beslut. Det kräver politiskt mod. Till vilken nytta?

Guldstjärna i kreativitet till den tjänsteman som formulerat det förtydligande förslaget! Den personen hyllas nog av sina gelikar… Jag kan inte hjälpa att undra: varför har vi politiker? Vi kan väl lika gärna låta tjänstemännen avgöra frågorna? – det sker ju redan ändå. Det här är ju bara spel för gallerierna och leder i längden till politikerförakt…

Oavsett hur ni röstar i nästa val. Kom då ihåg de Maffio(s)o-fasoner som pågår i Borlänge kommun där man inte accepterar demokratiskt fattade beslut, oavsett vad man tycker om beslutet. Var bor vi? I Staliningrad eller Neapel? Nä, vet ni vad! Det här börjar likna High Chaparall!!!

Nu väntar några timmars nattjobb. Det blev en spännande dag det här också…. Tur man gillar adrenalinkickar.

Höjdpunkter från barn- och bildningsnämnd 22/2 2012

Skolhusplan 2020/Framtidens skola: Vi fick information om det pågående uppdraget att utarbeta en långsiktig plan avseende för- och grundskoleorganisationen. Planen utgår från den nya Skollagen som Folkpartiet och regeringen drivit genom. Frågor som behandlas i arbetet är: Hur vill vi att framtidens skola ska se ut? Hur ska vi arbeta med lärandet och lärprocessen? Hur ser ändamålsenliga lokaler ut? Hur ser behoven ut? Hur ser befolkningsutvecklingen ut? Hur stora ska enheterna vara? Var ska enheterna ligga? Mycket intressant arbete som vi kommer att få höra mer om under våren. Arbetet präglas mycket av resultaten från John Hatties studie.

Ersättningslokaler Torsångs skola: informationspunkt. Bygglov för kök- och matsalsmodul i Alsbäck samt moduler i Torsång ligger för behandling i miljö- och byggnämnden. Ingen akut evakuering av lokalerna i Alsbäck måste ske. Dock kommer källaren, där kök och matsal är, att stängas permanent och byggnaden städas under sportlovet. Resten av terminen kommer 3:orna att vara i Ornäs , övriga elever äter frukost och mellis i ett av klassrummen samt bussas till Ornäs för lunch. Ingen optimal lösning men det får lov att fungera under rådande förhållanden tills vi har ersättningsmoduler på plats. Det är bättre än alternativet att fördela ut klasserna på andra befintliga skolor inne i Borlänge. Det framstår klart att arbetet med att få till stånd en permanent skola i Torsång måste komma igång nu! Vad händer med mitt förslag om att Samhällsbyggnadsenheten/Tunabyggen börjar leta efter en lämplig tomt i Torsång? Det fick jag inte svar på.

Delegationsordning: En delegationsordning fastställdes där olika beslut delegeras från nämnden till tjänstemän. Folkpartiet yrkade att beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp till fristående verksamhet, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola samt gymnasiesärskolan skall beslutas av nämnden. Vi var dock för få för att få genom detta. Se reservationen nedan:

Reservation: Enligt Skollagen ska bidrag (grundbelopp) bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolverksamheten. Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. I skollagen anges vilka kostnadsslag som ska ingå i bidraget (grundbelopp). Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av skollokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Det kan också vara frågan om stödåtgärder åt elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Enligt Offentliga bidrag på lika villkor bör vid utbildning i en fristående skola extra resurser tilldelas för en elev vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva extra resurser om eleven hade gått i hemkommunens skola. Problemet i Borlänge kommun är att dessa extra resurser är inkluderade i grundbeloppet och fördelas ut till skolorna. Borlänge kommun har genom sin storlek betydande skalfördelar i jämförelse med en fristående skola.

Vi ifrågasätter huruvida man kan undvika att ge ersättning för tilläggsbelopp eftersom det är stipulerat i lag. Hitintills har många oklarheter rått vid bedömningen av ansökningar från fristående skolor om tilläggsbelopp . Ansökningar har avslagits varefter den sökande har överklagat till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har där gett den sökande rätt. Beslut som ska delegeras bör vara rutinmässiga. Att i detta läge delegera beslut om grundbelopp och tllläggsbelopp till chef för Bildningsnämnden finner vi vara ytterst olämpligt när så många oklarheter råder och vi önskar att barn- och bildningsnämnden fortsatt har en noggrann kontroll i frågan.

Bokslut: Barn- och bildningssektorn går -25 mkr. Minusresultatet ligger hos gymnasieskolan där verksamheten tidigare år inte har anpassats till minskande elevkullar.

Ansökan Öppen förskola Myran: Bidrag beviljade.

Ansökan Unga Örnar Öppen förskola på Tjärna ängar: Jag yrkade bifall mot tillägget att nämnden önskar redovisning i september hur man arbetar i ett integrationsperspektiv. Jag tycker det är mycket viktigt att man aktivt söker upp och våra nya Borlängebor och får dem att frekvent vilja besöka våra verksamheter.

Ansökan om bidrag till tjejverkstan: En jättebra verksamhet men finansieringen ligger på fel ställe. Alliansen yrkade att ansökan avslås och att Jax fritidsgård rekommenderas att söka medel hos fritidsnämnden, där ansökan rätteligen hör hemma.

Ansökan bidra fotbollskolan: Beviljades men samordningskansliet får ta tag i frågan nu så att vi slipper att en ansökan går till flera nämnder…

Ansökan Revyresan: Alliansen yrkade att de skulle få de ursprungliga 30 000kr som de sökt, i stället för som i förslaget 25 000kr.

Konsekvensanalys nya friskolor: en rapport gavs över troliga konsekvenser av att Kunskapsskolan öppnar i höst. Mycket är oklart med exakt söktryck så vi har anledning att återkomma i frågan.

Översyn ledningsorganisation inom skolan: jättebra arbete som ligger helt i Folkpartiets linje med hur skolans ledning bör arbeta. Rektor ska ges förutsättningar att vara pedagogiska ledare och coacha sina arbetslag och ägna mindre tid åt administrativa uppgifter – det kommer nu 🙂

Elevavstängning: Mindre rolig uppgift i nämndarbetet. Samhället har misslyckats när det går så långt.

Aktuell kö till förskolan: 130 barn står i förskolekön och vill ha plats 1 mars. Enligt tjänstemännen är prognosen att lyckas erbjuda alla god.

Aktuell kö till sfi: Kön minskar pga insatser och att invandringen minskat.

Det var allt för idag 🙂  Nu ska jag ladda om för Folkparti-möte i morgon. Den här veckan är späckad med politik!

Höjdpunkter från barn- och bildningsnämnden 25 januari 2011

Ni kanske undrar vad vi i nämnden diskuterar och beslutar på våra möten. Jag tänkte ge er en inblick genom att efter varje möte ge er en kortfattad resumé över höjdpunkterna 🙂

Den här morgonen började med att jag och barnen var liiiite sena, barnen kom i tid till förskola/skola men jag kom några minuter sent. Järnvägsbommarna gick ner också precis framför näsan på mig… Eftersvettades en stund…

* Samtal med kommunens revisorer i 1 timme. De undrade t ex hur vi tänker kring våra utmaningar i kommunens största sektor som omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Några punkter jag nämnde som utmaningar var att öka måluppfyllelsen/resultaten (som har en sjunkande trend i Borlänge), trygg lärmiljö/lugn och ro, förmågan att kunna möta alla elever (låg- som högpresterande) och lärprocessen (det har gått inflation i eget arbete på våra skolor). En annan sak vi diskuterade var hur vi kan öka lärarnas engagemang – så att de känner sig delaktiga i förändringsarbetet. Revisorerna undrade också lite hur vi arbetat i nämnden med frågan om ersättningslokalerna i Torsång.

* Ersättningslokaler i Torsång. Höstens långa följetong. Läget är att vi har lämnat in bygglov för ersättningsmoduler i Torsång och inte i Ornäs eftersom vi i majoritet inte anser det vara ett fullgott alternativ. Men i slutet av förra året dök Alsbäck upp som ett alternativ, lite komiskt faktiskt eftersom det var de undermåliga lokalerna i Alsbäck som fick sossarna att starta igång den här processen. Hur som helst. Källaren där kök och matsal ligger är i uselt skick så tanken är att sätta upp tillfälliga moduler för just kök och matsal, och bygglov har sökts även för detta. Ett krav som vi i Folkpartiet och Alliansen har drivit är att om vi går fram med alternativet i Alsbäck så ska vi snarast möjligt börja projektera för en permanent skola i Torsång. Därför lade jag också förslaget igår att vi startar igång en parallell process och uppdrar åt lämplig part att initiera arbetet med att ta fram förslag på tomter till en permanent skola i Torsång. Vi väntar nu på en teknisk konsekvensanalys av de prover som tagits i Alsbäck.

* Pedagogiska priset. Nämnden delar varje år ut 25 ooo kr till pedagoger som utmärkt sig enligt särskilda kriterier. I år gick priset till Skräddarbackens förskolors lokala matematikprojekt. Deras arbete är lovvärt med tanke på utmaningarna vi har att väcka  intresse för matte i tidiga åldrar och de har en bred målgrupp i sitt arbete också.

* Försäljning av förskolebuss. Sedan några år tillbaka har vi haft en förskola på hjul, Humlan. Den startades när vi satt i ett desperat läge att få fram förskoleplatser och jag tycker om konceptet. Barnen har fått en ur-och-skurpedagogik som de älskar. I det trängda ekonomiska läge som kommunen befinner sig så tvingas vi att prioritera och denna verksamhet är mycket dyrare än övrig förskoleverksamhet. Dessutom har dessa barn nu en permanent lokal på Östermalm så bussen är egentlig överflödig. Nämnden var      enig i beslutet men jag lyfte ändå frågan om att våga tänka utanför ramarna. Tänk om vi hade haft råd att ha kvar bussen och kunna nyttja den inom hela bildningssektorn, när skolorna vill åka ut på utflykter, kulturevenemang. För dyra kapitalkostnader var svaret. Ja, ja – men tänk om vi kunde våga tänka nytt, brett och vitt också…

* Aktuell kö till förskolan. 110 personer vill ha plats den 1 februari, ytterligare 30 den 1 mars, ytterligare 13 den 1 april och ytterligare 14 personer som vill ha plats den 1 maj. Med tanke på att förskolan Trollskogen öppnar i februari och att förskolan ScaDuMe i Torsång som också startar ser läget ut att vara under kontroll.

* Aktuell kö till SFI. 138 personer står just nu i kö för SFI-undervisning. Denna siffra bör minska när verksamheten kommer igång med eftermiddags- och kvällskurser.

Ytterligare punkter avhandlades också och jag uppmuntrar er gärna att gå in på http://www.borlange.se/Templates/BlgFileListing.aspx?id=10938 för att läsa fullständiga protokoll, där kan ni också se hela ärendelistan.

På återhörande! Nu ska jag så chili-frön. Ni vet väl att det dags att så pelargoner och chili redan nu? 🙂