Maffio(s)o-fasoner i Borlänge kommun vad gäller moduler Alsbäck vs Ornäs

I över ett år har Folkpartiet, Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna, Omsorg för Alla, Vänstern och Sverigedemokraterna haft en gemensam linje om att placera tillfälliga skolmoduler i Torsång och sedermera Alsbäck. En klar majoritet har i ett år drivit denna fråga som vi tror väldigt starkt på. Minoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har velat förlägga modulerna i Ornäs.

Mer om argumentationen för Torsång och Alsbäck kan ni läsa på mina tidigare blogginlägg i frågan..

Genom hela processen har minoriteten, ivrigt påhejade av tjänstemännen, förordat Ornäs som alternativ. Vi har dock stått fast vid Torsång/Alsbäck och sökt bygglov för dessa alternativ. Allt var nu klart för beslut och upphandling av moduler. Trodde vi ja…

Det visar sig nu att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte accepterar den politiska processen och demokratiskt politiskt fattade beslut. På finansutskottet den 29 maj och kommunstyrelsen den 5 juni lades följande förtydligande beslut fram:

”Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår det i kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion att leda och samordna lokalverksamheten. Det är kommunstyrelsen, via kommunfastigheter, som fattar beslut om vilka lokaler som får disponeras av nämnderna och verksamheterna. Kommunstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att informera berörda nämnder om kommunstyrelsens roll.”

Jag drar följande slutsatser:

  1. Kommunledningen har inte tidigare varit medveten om vad som står i deras reglemente. Kommunledningen behöver läsa på! Det här skulle man ha vetat för ett år sedan när frågan aktualiserades! Behöver jag nämna ordet inkompetens i sammanhanget?
  2. Man accepterar inte demokratiskt fattade beslut från kommunledningens sida över vad majoriteten i nämnden faktiskt tycker i modulfrågan så ett ”lämpligt” förtydligande till reglementet skrivs. Vips – problemet ur världen! Sossarna får som de vill….
  3. Även Moderaternas Ulla Olsson och Centerns Lena Reyier deltog i finansutskottets beslut och det är tydligt att de ingår i den s k (S)uper-alliansen. Det är betryggande för mig att vi liberaler och mina majoritetskamrater i barn- och bildningsnämnden inte vill ingå i denna utan vi vänder oss starkt mot damernas agerande.
  4. På kommunstyrelsen var det också full enighet i frågan dvs M, C, KD, OFA, V och SD röstade genom detta. Kan det hända att det slank igenom pga att beslutet låg inklämt under punkten Tertialbokslut och helårsprognos? Visste man överhuvudtaget vad man beslutade om? Synd att vi i Folkpartiet inte hade vår ersättare på plats, men vi får ju inte rösta ändå…
  5. Vi har en ny styrmodell och organisation i kommunen. Det luktar tjänstemannastyre i denna nya organisation!
  6. Framöver ska alltså Kommunfastigheters chef Inger Brodin besluta var vi ska ha våra lokaler/skolor. Nämnden ska ta kostnaden. I min värld sitter jag som politiker på ett mandat där jag har ansvar för nämndens budget. Att då få en pålaga från en tjänsteman över var våra lokaler ska ligga känns frånvänt. Ska Kommunfastigheter kunna besluta om Torsångs skola också? I min värld ska tjänstemännen verkställa de politiska besluten, inte tvärtom!
  7. Det värsta är ändå hur personal, barn och föräldrar har levt i ovisshet i nästan ett år i den här frågan. En ovisshet som inte kommer att bli bättre. Det skulle inte förvåna mig om Brodin har lämnat in bygglov för Ornäs redan, säkert redan i tisdags, direkt efter KS. Ett bygglov som jag anar kommer att bli överklagat. Jag tror att barnen och personalen blir kvar i Alsbäck trots kommunledningens kreativitet. Många är vi politiker som också drivit frågan, stött och blött frågan och stått fast vid våra beslut. Det kräver politiskt mod. Till vilken nytta?

Guldstjärna i kreativitet till den tjänsteman som formulerat det förtydligande förslaget! Den personen hyllas nog av sina gelikar… Jag kan inte hjälpa att undra: varför har vi politiker? Vi kan väl lika gärna låta tjänstemännen avgöra frågorna? – det sker ju redan ändå. Det här är ju bara spel för gallerierna och leder i längden till politikerförakt…

Oavsett hur ni röstar i nästa val. Kom då ihåg de Maffio(s)o-fasoner som pågår i Borlänge kommun där man inte accepterar demokratiskt fattade beslut, oavsett vad man tycker om beslutet. Var bor vi? I Staliningrad eller Neapel? Nä, vet ni vad! Det här börjar likna High Chaparall!!!

Nu väntar några timmars nattjobb. Det blev en spännande dag det här också…. Tur man gillar adrenalinkickar.