Rätt att kommunen backar om Uvbergsviken

Rätt att kommunen backar om Uvbergsviken

RÄTT SKA VARA RÄTT!
Liberalerna röstade för detaljplanen med nya bostäder i Uvbergsviken förra året. Mark- och miljödomstolen har beslutat att riva upp det fattade beslutet och går på de överklagandes linje.
Liberalerna diskuterade frågan på sitt gruppmöte den 14 april och förslaget var enhälligt att från vår sida förorda att kommunen inte ska överklaga domen. Så blir det nu.

Vi är ödmjuka inför att Torsångsborna fått rätt i domstol och vi ser det som självklart att detta inte ska överklagas. Det är en demokratisk seger för de människor som har överklagat och rätt ska vara rätt.

Borlänge kommun behöver dock områden att bebygga för att kunna fortsätta växa och vi hoppas fortfarande på att det ska vara möjligt att bygga i sjönära lägen i Borlänge.

Var tycker du att nya bostäder ska byggas i kommunen?

– BORLÄNGE SKA VARA MÖJLIGHETERNAS KOMMUN –

Sista ”höjdpunkten” från kommunfullmäktige 19/6 2012

Vem ska besluta över skollokalerna i Borlänge kommun?

Det här blir det sista inlägget för ikväll:

Ska Kommunfastigheter besluta om vilka lokaler som får disponeras av nämnderna och verksamheterna? Det tycker inte vi och vi yrkade också för detta. Det som är intressant rent principiellt är vad det beslutet får för konsekvenser. Det har jag skrivit om i ett tidigare inlägg, vad gäller vår interpellation, nu blev det för sent så den kommer inte att behandlas ikväll 😦

I vår mening är detta påhitt om att förtydliga förhållandet mellan Kommunstyrelsen/kommunfastigheter bara ett sätt att komma ur ett läge där s och mp inte har majoritet i en fråga om var moduler ska stå, i Ornäs eller i Alsbäck. Det mest pinsamma för minoriteten är att man kommer på den här lösningen ett år efter tvistande i frågan… Pinsamt, pinsamt, pinsamt!!

Denna fråga dribblade man sig också ur genom att plötsligt hävda att texten som skickas ut till ledamöterna inte gäller eftersom Kommunstyrelsen redan tagit beslut i frågan. Herre Gud vilken röra!!!!. Pinsamt!

Klockan är snart 22.00. Vi har suttit här sedan 10. Nu ska jag i alla fall hem och jobba vidare med firman.  I morgon kl 8.00 väntar Barn- och bildningsnämnd. Det kommer nog en rapport därifrån också. Hur roligt kan vi ha då?

Bye, bye – västerbottenpaj!

Vem bestämmer om nya skolbyggnader i Borlänge kommun? Interpellation

INTERPELLATION – Kommunfullmäktige 19 juni 2012

Till kommunstyrelsens ordförande i Borlänge:

Vem bestämmer om nya skolbyggnader ?

I över ett år har placering av tillfälliga skolmoduler i Torsång och sedermera Alsbäck diskuterats i Barn- och bildningsnämnden. I finansutskottet den 29 maj under punkten Tertialbokslut per 30 april och helårsprognos 2012 föreslår finansutskottet att kommunstyrelsen skall besluta enligt en numrerad åtgärdsplan. Intressant är punkt 4 refererad nedan:

4. Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår det i kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion att leda och samordna lokalverksamheten. Det är kommunstyrelse, via kommunfastigheter , som fattar beslut om vilka lokaler som får disponeras av nämnderna och verksamheterna. Kommunstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att informera berörda nämnder om kommunstyrelsens roll.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni beslöts detta. I kallelsen står helt klart att det är kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet och om detta nämns också i texten från finansutskottet.

Vid ett extra insatt möte i Barn- och bildningsnämnden den 8 juni informerade ordföranden Mari Jonsson om vad som gällde. Det var enligt henne tjänstemännen på Kommunfastigheter som nu skulle avgöra frågan om moduler i Ornäs eller Torsång. Är inte detta att gå händelserna i förväg.

Något beslut i KF har ju ännu inte tagits.

I reglementet för kommunstyrelsen paragraf 2 står skrivet:

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger i att leda och samordna bl a

– Lokalförsörjningen

Denna skrivning kan ju i rimlighetens namn inte innebära att Barn- och bildningsnämnden inte får styra över skollokalerna, eftersom det är nämnden som skall ha det yttersta ansvaret för skolan.

Med tanke på ovanstående vill vi liberaler få svar på följande frågeställningar

1 Kan frågan om nya skolhuslokaler beslutas av tjänstemän ?

2 Alla nya lokaler enligt skolhusplanen, vem har beslutanderätten? Kommunstyrelsen eller Barn- och bildningsnämnden?

3 Var det rätt att informera Barn- och bildningsnämnden om den nya tågordningen innan beslut fattats av Kommunfullmäktige?

Maffio(s)o-fasoner i Borlänge kommun vad gäller moduler Alsbäck vs Ornäs

I över ett år har Folkpartiet, Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna, Omsorg för Alla, Vänstern och Sverigedemokraterna haft en gemensam linje om att placera tillfälliga skolmoduler i Torsång och sedermera Alsbäck. En klar majoritet har i ett år drivit denna fråga som vi tror väldigt starkt på. Minoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har velat förlägga modulerna i Ornäs.

Mer om argumentationen för Torsång och Alsbäck kan ni läsa på mina tidigare blogginlägg i frågan..

Genom hela processen har minoriteten, ivrigt påhejade av tjänstemännen, förordat Ornäs som alternativ. Vi har dock stått fast vid Torsång/Alsbäck och sökt bygglov för dessa alternativ. Allt var nu klart för beslut och upphandling av moduler. Trodde vi ja…

Det visar sig nu att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte accepterar den politiska processen och demokratiskt politiskt fattade beslut. På finansutskottet den 29 maj och kommunstyrelsen den 5 juni lades följande förtydligande beslut fram:

”Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår det i kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion att leda och samordna lokalverksamheten. Det är kommunstyrelsen, via kommunfastigheter, som fattar beslut om vilka lokaler som får disponeras av nämnderna och verksamheterna. Kommunstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att informera berörda nämnder om kommunstyrelsens roll.”

Jag drar följande slutsatser:

  1. Kommunledningen har inte tidigare varit medveten om vad som står i deras reglemente. Kommunledningen behöver läsa på! Det här skulle man ha vetat för ett år sedan när frågan aktualiserades! Behöver jag nämna ordet inkompetens i sammanhanget?
  2. Man accepterar inte demokratiskt fattade beslut från kommunledningens sida över vad majoriteten i nämnden faktiskt tycker i modulfrågan så ett ”lämpligt” förtydligande till reglementet skrivs. Vips – problemet ur världen! Sossarna får som de vill….
  3. Även Moderaternas Ulla Olsson och Centerns Lena Reyier deltog i finansutskottets beslut och det är tydligt att de ingår i den s k (S)uper-alliansen. Det är betryggande för mig att vi liberaler och mina majoritetskamrater i barn- och bildningsnämnden inte vill ingå i denna utan vi vänder oss starkt mot damernas agerande.
  4. På kommunstyrelsen var det också full enighet i frågan dvs M, C, KD, OFA, V och SD röstade genom detta. Kan det hända att det slank igenom pga att beslutet låg inklämt under punkten Tertialbokslut och helårsprognos? Visste man överhuvudtaget vad man beslutade om? Synd att vi i Folkpartiet inte hade vår ersättare på plats, men vi får ju inte rösta ändå…
  5. Vi har en ny styrmodell och organisation i kommunen. Det luktar tjänstemannastyre i denna nya organisation!
  6. Framöver ska alltså Kommunfastigheters chef Inger Brodin besluta var vi ska ha våra lokaler/skolor. Nämnden ska ta kostnaden. I min värld sitter jag som politiker på ett mandat där jag har ansvar för nämndens budget. Att då få en pålaga från en tjänsteman över var våra lokaler ska ligga känns frånvänt. Ska Kommunfastigheter kunna besluta om Torsångs skola också? I min värld ska tjänstemännen verkställa de politiska besluten, inte tvärtom!
  7. Det värsta är ändå hur personal, barn och föräldrar har levt i ovisshet i nästan ett år i den här frågan. En ovisshet som inte kommer att bli bättre. Det skulle inte förvåna mig om Brodin har lämnat in bygglov för Ornäs redan, säkert redan i tisdags, direkt efter KS. Ett bygglov som jag anar kommer att bli överklagat. Jag tror att barnen och personalen blir kvar i Alsbäck trots kommunledningens kreativitet. Många är vi politiker som också drivit frågan, stött och blött frågan och stått fast vid våra beslut. Det kräver politiskt mod. Till vilken nytta?

Guldstjärna i kreativitet till den tjänsteman som formulerat det förtydligande förslaget! Den personen hyllas nog av sina gelikar… Jag kan inte hjälpa att undra: varför har vi politiker? Vi kan väl lika gärna låta tjänstemännen avgöra frågorna? – det sker ju redan ändå. Det här är ju bara spel för gallerierna och leder i längden till politikerförakt…

Oavsett hur ni röstar i nästa val. Kom då ihåg de Maffio(s)o-fasoner som pågår i Borlänge kommun där man inte accepterar demokratiskt fattade beslut, oavsett vad man tycker om beslutet. Var bor vi? I Staliningrad eller Neapel? Nä, vet ni vad! Det här börjar likna High Chaparall!!!

Nu väntar några timmars nattjobb. Det blev en spännande dag det här också…. Tur man gillar adrenalinkickar.