Vem bestämmer om nya skolbyggnader i Borlänge kommun? Interpellation

INTERPELLATION – Kommunfullmäktige 19 juni 2012

Till kommunstyrelsens ordförande i Borlänge:

Vem bestämmer om nya skolbyggnader ?

I över ett år har placering av tillfälliga skolmoduler i Torsång och sedermera Alsbäck diskuterats i Barn- och bildningsnämnden. I finansutskottet den 29 maj under punkten Tertialbokslut per 30 april och helårsprognos 2012 föreslår finansutskottet att kommunstyrelsen skall besluta enligt en numrerad åtgärdsplan. Intressant är punkt 4 refererad nedan:

4. Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår det i kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion att leda och samordna lokalverksamheten. Det är kommunstyrelse, via kommunfastigheter , som fattar beslut om vilka lokaler som får disponeras av nämnderna och verksamheterna. Kommunstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att informera berörda nämnder om kommunstyrelsens roll.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni beslöts detta. I kallelsen står helt klart att det är kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet och om detta nämns också i texten från finansutskottet.

Vid ett extra insatt möte i Barn- och bildningsnämnden den 8 juni informerade ordföranden Mari Jonsson om vad som gällde. Det var enligt henne tjänstemännen på Kommunfastigheter som nu skulle avgöra frågan om moduler i Ornäs eller Torsång. Är inte detta att gå händelserna i förväg.

Något beslut i KF har ju ännu inte tagits.

I reglementet för kommunstyrelsen paragraf 2 står skrivet:

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger i att leda och samordna bl a

– Lokalförsörjningen

Denna skrivning kan ju i rimlighetens namn inte innebära att Barn- och bildningsnämnden inte får styra över skollokalerna, eftersom det är nämnden som skall ha det yttersta ansvaret för skolan.

Med tanke på ovanstående vill vi liberaler få svar på följande frågeställningar

1 Kan frågan om nya skolhuslokaler beslutas av tjänstemän ?

2 Alla nya lokaler enligt skolhusplanen, vem har beslutanderätten? Kommunstyrelsen eller Barn- och bildningsnämnden?

3 Var det rätt att informera Barn- och bildningsnämnden om den nya tågordningen innan beslut fattats av Kommunfullmäktige?

Släpp in ungdomsförbunden i skolorna!

Gokväll! Interpellationen jag skrev häromkvällen kom inte med till kommunfullmäktige, jag var 8 timmar för sen. Typiskt! men det var väntat så mycket som jag har i huvet just nu.  Jag har nu skickat in den som insändare till Falukuriren och Dalademokraten i alla fall, så får vi se hur det går där.

Insändare Släpp in ungdomsförbunden i skolorna:

I årets val är förstagångsväljarna rekordmånga, men jämfört med tidigare valår har möjligheten att nå ut till dem minskat drastiskt i takt med att fler och fler skolor stänger dörren för den politiska debatten. Det är olyckligt.

 För Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet är det viktigt att värna bokbordet. Ungdomsförbundet har ingen tjänstemannaorganisation utan all verksamhet bygger på medlemmarnas ideella arbete. Därför är det inte säkert att vi alltid kan skicka någon när skolorna bjuder in till debatter, och om vi inte kan kompensera det med ett bokbord vid ett senare tillfälle går eleverna miste om informationen. Dessutom kan en debatt aldrig mäta sig med det demokratiska samtalet ungdom till ungdom, där eleven får direkt svar på just sina frågor och funderingar. Det blir väldigt mycket svårare att värva medlemmar också om vi inte är välkomna på skolorna. Man ska också ha klart för sig att alternativet till bokbord och ”den gamla ordningen” inte är att vi endast deltar i inbjudna debatter. Fler och fler skolor väljer istället att stänga dörren helt.

 Bakgrunden till att skolor valt att stänga ute ungdomsförbund är en oro för att det innebär att även främlingsfientliga partier måste släppas in. Men lösningen på att bekämpa intoleransens åsikter kan inte vara att stänga alla ungdomsförbund ute. Tvärtom, det är bara genom att de som står för öppenhet och tolerans kan föra samtal med unga människor som fördomar kan motverkas.

 I flera kommuner har skolnämnderna tagit policybeslut om att stänga ungdomsförbunden ute. Med bakgrund av detta vill jag uppmana Borlänges gymnasienämnd och rektorer att välkomna ungdomsförbunden till skolorna!

Se även http://peternygren.wordpress.com som skriver om detta angelägna ämne.

SCB och interpellation på en måndagskväll

Godkväll!

Interpellation

En stressad mamma skriver. Kom på i morse att jag glömt skicka in interpellationen till torsdagens kommunfullmäktige som jag planerat sedan länge. Deadline var kl. 12 i dag så vi får se hur det går. Den kom iväg alldeles nyss, är ordförande överseende får jag med den ändå. Interpellationen är ställd till gymnasienämndens ordförande och den handlar om att vi måste släppa in alla ungdomsförbund i skolan så att de kan ge partiinformation inför valet och inte neka alla bara för att vi är rädda för främlingsfientliga partiers inverkan. Jag tror på att bemöta dessa partier i stället för att vara tyst och inte säga mot dem. Dessutom tror jag att våra ungdomar kan göra en bedömning själva. Denna uppfattning delas även av vår integrations- och jämställdhetsminister. Så här säger hon:

Det är naivt att tro att vi skyddar elever genom att utestänga politiska partier från skolan. Unga människor möter främlingsfientliga och antidemokratiska åsikter och idéer i media, på Internet och i samhället i stort. I skolan kan det ske på ett balanserat sätt och under en lärares överseende. Det finns en oro för att det ska uppstå oordning och bråk i skolan. Men också det är en fråga för vuxna att föra en dialog om med eleverna. Utgångspunkten måste vara att eleverna lär sig respektera medmänniskors rätt till yttrandefrihet. Det är upp till oss alla, föräldrar, lärare och politiker att övertyga varje ny generation om demokratins och de mänskliga rättigheternas värde. En viktig del av demokratin är att konfronteras med åsikter man inte delar, eller till och med finner obehagliga. Även det är en lektion i demokrati.

Vill ni läsa mer om Nyamko och hennes arbete, klicka här.

SCB-undersökning

Konstaterade på jobbet i morse att SCB har skickat en undersökning till mig som VD som handlar om FoU, den ska vara inne den här veckan. För det första känns det skumt att svara på en enkät om FoU eftersom det är det vi sysslar med fulltime. Hur som helst hela vår verksamhet, intäkter och kostnader, ska delas upp på:

  • olika sorters finansiering (företag i Sverige, universitet och högskolor, statliga myndigheter, företag i utlandet och EUs ramprogram),
  • alla olika underkonsulter vi har (företag i Sverige och utlandet samt universitet och högskola),
  • olika produktgrupper
  • våra underkonsultkostnader ska dessutom fördelas på län
  • fördela våra personal på yrke, examen, bostadsort.

Hela enkäten tar ca fyra timmar att fixa, tid jag skulle behöva till annat, t ex till något av mina debiterbara projekt. Förutom den här undersökningen så besvarar vi även på SCB’s undersökningar om vår sysselsättning och vakanser. Jag förstår de småföretag som tycker att rapporteringen bara är för mycket! Tyvärr kan man inte ignorera det här heller för uppgiftsskyldighet föreligger. Det enklaste vore att svara på nej på första frågan i enkäten, dvs att vi inte haft utgifter för FoU under 2009, men då ljuger jag, och jag ljuger faktiskt väldigt sällan…

Förutom detta borde jag ikväll hinna med att kolla flygtider för resor jag ska göra framöver i några EU-projekt som jag deltar i men vi får väl ta en sak i taget. Maken tog ungarnas läggning idag tack och lov! I bakgrunden har Håkan från Håkans bar  pratat och nu Hollywood-frun Maria Montazami. Härliga och genomärliga människor tycker jag! Stooort underhållningsvärde och lagom avslappnat att jobba till 🙂

Ha’ en fortsatt bra kväll!