Debatt: Öppenhet och insyn måste råda kring skolstatistik

Sedan den 1 september är det inte längre möjligt för skolmyndigheterna att samla in och redovisa statistik och annan grundläggande information om kommunala respektive fristående skolor. Bakgrunden till detta är att Statistiska Centralbyrån, SCB, vintern 2019 beslutade om en ny tolkning av lagstiftningen kring sekretess och vad som ska anses utgöra affärshemligheter.

Det är inte acceptabelt att vi har ett regelverk som får minst sagt tokiga effekter för hela landet.
Det är inte acceptabelt att vi har ett regelverk som får minst sagt tokiga effekter för hela landet.

Direkt när detta beslut fattades lämnade vi från Liberalerna in en skriftlig fråga till utbildningsministern med krav på åtgärder för att snabbt hantera problemet. Det är inte acceptabelt att vi har ett regelverk som får minst sagt tokiga effekter för hela landet.

När detta prövades i domstolen fick SCB rätt och konsekvenserna måste vi nu hantera politiskt. Värt att nämna här är att varken friskolorna, de kommunala skolorna eller någon annan önskar sig detta.

Uppgifter om skolan ska aldrig kunna hemligstämplas med hänsyn till affärshemligheter

Liberalerna menar att grundläggande information om hur det går för eleverna som uppgifter om betygsresultat, information om deras kunskapsutveckling självklart ska vara offentlig och tillgänglig för insamling. Det gäller också viktiga kvalitetsindikatorer som lärarbehörighet, lärartäthet men också hur den socioekonomiska sammansättningen ser ut på skolan. Det sistnämnda är avgörande för att Skolverket ska kunna bedöma och betala ut statsbidrag till landets skolor, men det är också viktigt för att kunna följa upp utvecklingen på skolor utifrån deras lokala förhållanden ur ett bredare perspektiv samt att statistiken ligger som grund för kommunernas resursfördelningssystem.

Det är helt obegripligt att SCB agerat på detta sätt och bidragit till att vi hamnat i en situation där Skolverket inte längre kan publicera samlad statistik på skolenhetsnivå eller på huvudmannanivå.

Borlänge kommun har nu på eget initiativ beslutat att skolinformationen kommer läggas ut på hemsidan om den här situationen inte når sin lösning under hösten. Vi välkomnar att flera kommuner samt friskolor gör detsamma. Detta är helt avgörande om vi ska värna valfriheten och möjligheten att göra ett aktivt skolval.

Ett annat problem som uppstår nu är att vi inte heller kan få tillgång till vilka skolor som finns i landet. Även detta som en konsekvens av SCB:s tolkning av sekretesslagen, i den delen räcker det med att ändra en förordning för att snabbt rätta till problemet, svårare är det med de andra uppgifterna om betyg och lärartäthet med mera. Här kan det krävas lagändring.

Uppgifter om skolan ska aldrig kunna hemligstämplas med hänsyn till affärshemligheter. Det uppdrag som vi förhandlat med regeringen till Skolverket och SCB som nu återrapporterats ger oss underlag för ett fortsatt arbete. Liberalerna har också begärt att Skolverket kommer till riksdagens utbildningsutskott för att svara på frågor om betyg och sekretess, detta möte kommer att ske inom kort. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta en lösning på detta under hösten. Skolor som finansieras med offentliga medel, oavsett huvudman, ska verka på lika villkor, det måste även innefatta principen om öppenhet och insyn i verksamheterna.

Roger Haddad (L)

utbildningspolitisk talesperson

Monica Lundin (L)

skolkommunalråd Borlänge kommun

Roger Haddad (L), utbildningspolitisk talesperson.
Roger Haddad (L), utbildningspolitisk talesperson.
Monica Lundin (L), skolkommunalråd Borlänge kommun.
Monica Lundin (L), skolkommunalråd Borlänge kommun.

Publicerades i Dalademokraten 4 september 2020

SCB och interpellation på en måndagskväll

Godkväll!

Interpellation

En stressad mamma skriver. Kom på i morse att jag glömt skicka in interpellationen till torsdagens kommunfullmäktige som jag planerat sedan länge. Deadline var kl. 12 i dag så vi får se hur det går. Den kom iväg alldeles nyss, är ordförande överseende får jag med den ändå. Interpellationen är ställd till gymnasienämndens ordförande och den handlar om att vi måste släppa in alla ungdomsförbund i skolan så att de kan ge partiinformation inför valet och inte neka alla bara för att vi är rädda för främlingsfientliga partiers inverkan. Jag tror på att bemöta dessa partier i stället för att vara tyst och inte säga mot dem. Dessutom tror jag att våra ungdomar kan göra en bedömning själva. Denna uppfattning delas även av vår integrations- och jämställdhetsminister. Så här säger hon:

Det är naivt att tro att vi skyddar elever genom att utestänga politiska partier från skolan. Unga människor möter främlingsfientliga och antidemokratiska åsikter och idéer i media, på Internet och i samhället i stort. I skolan kan det ske på ett balanserat sätt och under en lärares överseende. Det finns en oro för att det ska uppstå oordning och bråk i skolan. Men också det är en fråga för vuxna att föra en dialog om med eleverna. Utgångspunkten måste vara att eleverna lär sig respektera medmänniskors rätt till yttrandefrihet. Det är upp till oss alla, föräldrar, lärare och politiker att övertyga varje ny generation om demokratins och de mänskliga rättigheternas värde. En viktig del av demokratin är att konfronteras med åsikter man inte delar, eller till och med finner obehagliga. Även det är en lektion i demokrati.

Vill ni läsa mer om Nyamko och hennes arbete, klicka här.

SCB-undersökning

Konstaterade på jobbet i morse att SCB har skickat en undersökning till mig som VD som handlar om FoU, den ska vara inne den här veckan. För det första känns det skumt att svara på en enkät om FoU eftersom det är det vi sysslar med fulltime. Hur som helst hela vår verksamhet, intäkter och kostnader, ska delas upp på:

  • olika sorters finansiering (företag i Sverige, universitet och högskolor, statliga myndigheter, företag i utlandet och EUs ramprogram),
  • alla olika underkonsulter vi har (företag i Sverige och utlandet samt universitet och högskola),
  • olika produktgrupper
  • våra underkonsultkostnader ska dessutom fördelas på län
  • fördela våra personal på yrke, examen, bostadsort.

Hela enkäten tar ca fyra timmar att fixa, tid jag skulle behöva till annat, t ex till något av mina debiterbara projekt. Förutom den här undersökningen så besvarar vi även på SCB’s undersökningar om vår sysselsättning och vakanser. Jag förstår de småföretag som tycker att rapporteringen bara är för mycket! Tyvärr kan man inte ignorera det här heller för uppgiftsskyldighet föreligger. Det enklaste vore att svara på nej på första frågan i enkäten, dvs att vi inte haft utgifter för FoU under 2009, men då ljuger jag, och jag ljuger faktiskt väldigt sällan…

Förutom detta borde jag ikväll hinna med att kolla flygtider för resor jag ska göra framöver i några EU-projekt som jag deltar i men vi får väl ta en sak i taget. Maken tog ungarnas läggning idag tack och lov! I bakgrunden har Håkan från Håkans bar  pratat och nu Hollywood-frun Maria Montazami. Härliga och genomärliga människor tycker jag! Stooort underhållningsvärde och lagom avslappnat att jobba till 🙂

Ha’ en fortsatt bra kväll!