Höjdpunkter från barn- och bildningsnämnd 22/2 2012

Skolhusplan 2020/Framtidens skola: Vi fick information om det pågående uppdraget att utarbeta en långsiktig plan avseende för- och grundskoleorganisationen. Planen utgår från den nya Skollagen som Folkpartiet och regeringen drivit genom. Frågor som behandlas i arbetet är: Hur vill vi att framtidens skola ska se ut? Hur ska vi arbeta med lärandet och lärprocessen? Hur ser ändamålsenliga lokaler ut? Hur ser behoven ut? Hur ser befolkningsutvecklingen ut? Hur stora ska enheterna vara? Var ska enheterna ligga? Mycket intressant arbete som vi kommer att få höra mer om under våren. Arbetet präglas mycket av resultaten från John Hatties studie.

Ersättningslokaler Torsångs skola: informationspunkt. Bygglov för kök- och matsalsmodul i Alsbäck samt moduler i Torsång ligger för behandling i miljö- och byggnämnden. Ingen akut evakuering av lokalerna i Alsbäck måste ske. Dock kommer källaren, där kök och matsal är, att stängas permanent och byggnaden städas under sportlovet. Resten av terminen kommer 3:orna att vara i Ornäs , övriga elever äter frukost och mellis i ett av klassrummen samt bussas till Ornäs för lunch. Ingen optimal lösning men det får lov att fungera under rådande förhållanden tills vi har ersättningsmoduler på plats. Det är bättre än alternativet att fördela ut klasserna på andra befintliga skolor inne i Borlänge. Det framstår klart att arbetet med att få till stånd en permanent skola i Torsång måste komma igång nu! Vad händer med mitt förslag om att Samhällsbyggnadsenheten/Tunabyggen börjar leta efter en lämplig tomt i Torsång? Det fick jag inte svar på.

Delegationsordning: En delegationsordning fastställdes där olika beslut delegeras från nämnden till tjänstemän. Folkpartiet yrkade att beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp till fristående verksamhet, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola samt gymnasiesärskolan skall beslutas av nämnden. Vi var dock för få för att få genom detta. Se reservationen nedan:

Reservation: Enligt Skollagen ska bidrag (grundbelopp) bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolverksamheten. Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. I skollagen anges vilka kostnadsslag som ska ingå i bidraget (grundbelopp). Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av skollokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Det kan också vara frågan om stödåtgärder åt elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Enligt Offentliga bidrag på lika villkor bör vid utbildning i en fristående skola extra resurser tilldelas för en elev vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva extra resurser om eleven hade gått i hemkommunens skola. Problemet i Borlänge kommun är att dessa extra resurser är inkluderade i grundbeloppet och fördelas ut till skolorna. Borlänge kommun har genom sin storlek betydande skalfördelar i jämförelse med en fristående skola.

Vi ifrågasätter huruvida man kan undvika att ge ersättning för tilläggsbelopp eftersom det är stipulerat i lag. Hitintills har många oklarheter rått vid bedömningen av ansökningar från fristående skolor om tilläggsbelopp . Ansökningar har avslagits varefter den sökande har överklagat till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har där gett den sökande rätt. Beslut som ska delegeras bör vara rutinmässiga. Att i detta läge delegera beslut om grundbelopp och tllläggsbelopp till chef för Bildningsnämnden finner vi vara ytterst olämpligt när så många oklarheter råder och vi önskar att barn- och bildningsnämnden fortsatt har en noggrann kontroll i frågan.

Bokslut: Barn- och bildningssektorn går -25 mkr. Minusresultatet ligger hos gymnasieskolan där verksamheten tidigare år inte har anpassats till minskande elevkullar.

Ansökan Öppen förskola Myran: Bidrag beviljade.

Ansökan Unga Örnar Öppen förskola på Tjärna ängar: Jag yrkade bifall mot tillägget att nämnden önskar redovisning i september hur man arbetar i ett integrationsperspektiv. Jag tycker det är mycket viktigt att man aktivt söker upp och våra nya Borlängebor och får dem att frekvent vilja besöka våra verksamheter.

Ansökan om bidrag till tjejverkstan: En jättebra verksamhet men finansieringen ligger på fel ställe. Alliansen yrkade att ansökan avslås och att Jax fritidsgård rekommenderas att söka medel hos fritidsnämnden, där ansökan rätteligen hör hemma.

Ansökan bidra fotbollskolan: Beviljades men samordningskansliet får ta tag i frågan nu så att vi slipper att en ansökan går till flera nämnder…

Ansökan Revyresan: Alliansen yrkade att de skulle få de ursprungliga 30 000kr som de sökt, i stället för som i förslaget 25 000kr.

Konsekvensanalys nya friskolor: en rapport gavs över troliga konsekvenser av att Kunskapsskolan öppnar i höst. Mycket är oklart med exakt söktryck så vi har anledning att återkomma i frågan.

Översyn ledningsorganisation inom skolan: jättebra arbete som ligger helt i Folkpartiets linje med hur skolans ledning bör arbeta. Rektor ska ges förutsättningar att vara pedagogiska ledare och coacha sina arbetslag och ägna mindre tid åt administrativa uppgifter – det kommer nu 🙂

Elevavstängning: Mindre rolig uppgift i nämndarbetet. Samhället har misslyckats när det går så långt.

Aktuell kö till förskolan: 130 barn står i förskolekön och vill ha plats 1 mars. Enligt tjänstemännen är prognosen att lyckas erbjuda alla god.

Aktuell kö till sfi: Kön minskar pga insatser och att invandringen minskat.

Det var allt för idag 🙂  Nu ska jag ladda om för Folkparti-möte i morgon. Den här veckan är späckad med politik!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.