Fantastiska saker händer!

Fantastiska saker händer! Lärarbehörigheten har stigit till 95% och måluppfyllelsen ökar på Paradisskolan 🥳🎶🙏🤓
Snart är det dags att flytta in i de nya lokalerna också. Häng med och lyssna när jag gjorde ett besök i morse.

Vi är på väg mot en skola i världsklass men ännu har vi långt kvar. På vägen dit firar vi framgång och lär av motgång. Tack till all fantastisk personal som gör det möjligt! 🙏

Vill du också vara med och jobba för att skolan ska sättas först?
Bli medlem här
Välkommen! 💙

Vi måste locka tillbaka lärarna som slutat

Vi måste locka tillbaka lärarna som slutat

Lärarbristen är påtaglig i hela landet, enligt Skolverkets senaste prognos behöver den svenska skolan rekrytera 77 000 lärare de närmaste åren. Den låga statusen på läraryrket är en bidragande faktor.

Problemen med lärarutbildningen är kända. Examensfrekvensen och genomströmningen på lärarutbildningen är mycket låg. Söktrycket till lärarutbildningen sjunker och till hälften av platserna inför höstens antagning fanns det ingen konkurrens för att komma in vilket direkt påverkar kvaliteten och nivån på utbildningen.

”Andelen obehörig personal riskerar att öka”

Vi har nyligen som del av förhandling med regeringen tillsatt en utredning där flera liberala krav ingår för att dels höja kvaliteten på lärarutbildningen, dels minska den teoretiska delen till förmån för mer praktiska moment och metodik. Lärarstudenterna måste förberedas bättre för kommande uppdrag. Att även se över den verksamhetsförlagda delen av utbildningen blir särskilt viktigt. Lägg därtill den arbetsintegrerade utbildningen i Dalarna, där studenter arbetar på en skola och studerar samtidigt, som fungerar mycket väl och som har höjt söktrycket till utbildningen avsevärt. På förut tomma platser har vi nu kö och sex sökande per plats.

En viktig målgrupp som helt glömts bort i skoldebatten är de nästan 40 000 lärare som lämnat yrket för att arbeta med något annat. De arbetar idag som administratörer, utredare, arbetsförmedlare, informatörer eller vårdbiträden. Det är märkligt att regeringen inte valt att prioritera denna avgörande och självklara målgrupp av efterfrågad kompetens om man på allvar vill vidta åtgärder för att minska lärarbristen. Liberalerna tar nu flera initiativ i syfte att nå ut till dessa före detta lärare för att se vad vi kan göra för att de ska återvända till skolan.

Huvudmännen saknar behöriga lärare och framför allt saknas ämnesbehöriga lärare. Det finns dessutom oacceptabla skillnader inom skolor, inom kommuner och mellan kommuner och friskolor. Inom några år riskerar vi att en större andel av de som undervisar i skolan inte har en lärarutbildning och full behörighet. Andelen obehörig personal riskerar att öka, särskilt i skolor i utsatta områden där lärarna har ett tuffare socioekonomiskt uppdrag.

Liberalerna ser idag inga som helst åtgärder för att locka tillbaka lärare till skolan igen. Det är ohållbart. Vi kan inte acceptera att en så stor andel av personalen i grundskolan som kommer undervisa om några år endast kommer ha utbildning motsvarande gymnasial nivå. Detta skulle få direkta negativa konsekvenser för eleverna, inte minst för kvaliteten i undervisningen men också på kunskapsresultaten. Lärarnas profession ska värnas. Respekten för lärarna måste återupprättas och inte minst så måste deras arbetsvillkor och arbetsmiljö förbättras. Då kan tusentals lärare komma tillbaka och vi behöver varenda en.

Roger Haddad (L)

Liberalernas utbildningspolitiska talesperson

Monica Lundin (L)

Ordförande Liberalerna Dalarna

Skolkommunalråd Borlänge

Debattartikel införd i Dalademokraten 5 december 2019

Höjdpunkter från kommunfullmäktige 18/9 2012 del 3

Höjning av lärarkompetensen

I maj 2011 skrev vi liberaler en motion om åtgärder för att höja lärarkompetensen i Borlänge. Vi önskade få en redovisning från barn- och bildningsnämnden om antalet obehöriga lärare i kommunen, att dessa lärare ska erbjudas kompletterande utbildning genom Lärarlyftet samt att målsättningen bör vara att inom tre år enbart ha behöriga lärare i Borlänge. Svaret som gavs skrevs i april, det sades inget om nulägesbild, det sades inget om tidplan/prognos om när lärarna ska bli behöriga. Något mer måste ha hänt sedan april än den bilden som beskrivs. Jag vill ha mer information och yrkade därför återremiss, vilket inte majoriteten beslöt. Det är bara att bita ihop och komma igen.

Kommunfullmäktiges sammanträden kommer att sändas på Internet inom en snar framtid.  

Jättebra så att alla som är nyfikna själva kan titta och lyssna.

Stärka placerade barns rättigheter

I juni 2011 skrev vi en motion där vi vill stärka placerade barns rättigheter. För att fatta mig kort så vill vi att fullmäktige ska besluta följande:

  • Att varje placerat barn ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare
  • Att placerade barn ska få besök av sin socialsekreterare minst 4 gånger/år
  • Att utbildning ska vara obligatorisk för familjehem som kommunen anlitar
  • Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att familjehemmen får den handledning och det stöd som de har behov av
  • Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB, eller i ett familjehem
  • Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att placerade barn får veta sina rättigheter och följa upp att det sker på ett sätt som barn förstår
  • Att ge socialnämnden och barn- och bildningsnämnden i uppdrag att göra en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning
  • Att ge socialnämnden i uppdrag att i samverkan med landstinget se till att varje barn som placeras får en hälsoundersökning och att barnets hälsa fortsatt följs under placeringen.

Tyvärr har inte lagen som styr detta kommit ännu så motionen blev besvarad, inte bifallen som jag ville. Jag tycker att vi kan gå i bräschen och införa detta innan lagen kommer och inte vänta med dessa åtgärder som är så viktiga för våra placerade barn och ungdomar. Trist  – men det är bara att komma igen och kontrollera detta igen när lagen kommer.

Borlänge kommun ska bli millenniekommun. Vi ska bli väldigt mycket i den här kommunen. Kan vi inte bara fokusera på kärnverksamheten? Skola, vård och omsorg!!

Nu blev jag lite trött, detta får bli det sista inlägget för ikväll. Good night!