Omställning, fokus på nyetableringar och gemensamt politiskt agerande nödvändigt när KP stänger

På gårdagens springrunda tittade jag upp mot röken där borta i Kvarnsveden. Rök som symboliserar jobb, pengar, människors trygghet och företagande i Borlänge.

Efter tredje kvartalet i år är det slut om Stora Ensos plan håller.
Det var otroligt tråkigt att ta emot nedläggningsbeskedet av Kvarnsvedens pappersbruk från Stora Enso igår. Jag tänker i första hand på alla dem som drabbas. Många förlorar jobbet och kastas ut i en osäker framtid. Deras barn och nära och kära påverkas. Underleverantörer och kringtjänsteföretag med deras anställda drabbas också.
Nu behövs en framtidsinriktad omställning och ett intensifierat arbete med stärkt företagande och nya företagsetableringar. Men vi behöver också ett kraftfullt gemensamt agerande från oss politiker. När sta’n drabbas sluter vi upp och jobbar tillsammans. Det är min utgångspunkt och förhoppning. 💪

Ur förändring skapas nya tankar och idéer och även om det är tungt idag så kommer det en vändning och nya möjligheter för Borlänge. Det är bara att vi inte riktigt ser och vet vilka de möjligheterna är ännu. Men de kommer. Tills dess sluter vi från kommunen upp med övriga aktörer, stöttar de som drabbas och börjar samla tankar, idéer och möjligheter.
Kämpa Borlänge! ❤️

Ny kärnkraft blir möjligt – Borlänges industrijobb är räddade

 Idag har Sveriges riksdag röstat om den svenska energiförsörjningens framtid. Nu blir det möjligt att ersätta dagens tio kärnkraftsreaktorer med tio nya. Anledningen till att man behöver byta ut dem är att dagens reaktorer snart börjar avvecklas av åldersskäl. Därmed kan närmare hälften av svensk el-produktion komma att försvinna. Skulle det ske hotas även den svenska basindustrin där el är en viktig råvara. Borlänge är ett tydligt exempel. Här har vi två tunga industrier; Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk och SSAB Domnarvet.

 Också för klimatets skull är en fortsatt användning av kärnkraften central. För det är klart att det går att stänga ned kärnkraft, men ska det ske utan att vi förlorar jobb och välfärd så måste vi producera el säkert och till rimlig kostnad på något annat sätt. I Tyskland ser vi hur alternativet till kärnkraft nu växer fram – rysk gas som transporteras i en ledning på botten av Östersjön.

Jag säger ja! till kärnkraft men jag säger också ja! till förnyelsebar energi som vindkraft och solkraft. Tyvärr klarar vi inte industrins behov på förnyelsebar energi allena men en kombination är exemplarisk.

 Jag är glad för dagens beslut för Borlänge och Sveriges skull!