Höjdpunkter från barn- och bildningsnämnden 23/5 -2012

Idag har nämnden haft sitt möte på den nybyggda förskolan Trollskogen på Tjärna ängar. Vilka lokaler och vilka härliga ungar! Bra initiativ, jag tycker att vi skulle ha fler, varför inte alla, våra möten ute i verksamheten.

Skolhusplan: Som ni säkert sett i tidningarna så är förslag till Skolhusplan klar och ska beslutas på fullmäktige i juni. Vi ser en modern skola framför oss där vi har skolor där människor bor. Planen pekar ut i vilka områden vi kommer att behöva skolor framöver, var det bör byggas nya skolor och vilka skolor som behöver renoveras utifrån befolkningsprognoser samt att en tidplan har satts upp för detta. Viktigt för oss liberaler är att snarast få till stånd en permanent skola i Torsång. Enligt planen kan spaden sättas i jorden i Torsång i höst för att stå klar om två år, höstterminen 2014. Total investeringsvolym som är planerad i den totala planen uppgår till 360 mkr utifrån dagens kostnadsbild. Torsångs skola beräknas kosta 60 mkr. Jag är inte trygg med det ekonomiska läget i kommunen med det underskott som även väntas i år. Så jag funderar på om tidplanen verkligen är realistisk i förhållande till investeringsutrymme. Jag blir lugn när jag ser att spaden sätts i jorden.

Ersättningslokaler i Alsbäck: I dagsläget väntar vi på bygglov för modulerna i Alsbäck. Taket på huvudbyggnaden är även reparerat i Alsbäck. Personalen i Alsbäck mår dock inte bra, vilket jag har full förståelse för, som de har misshandlats av s-majoriteten under det senaste decenniet, där de har tidigare fått flytta från mögelskadade lokaler i Torsång och Tomnäs till, som det skulle vara, en provisorisk lösning i Alsbäck. Jag tycker att det är viktigt att stort fokus just nu ges till psykosociala åtgärder för personalen och stöd till arbetslagen. Vi har nu 4! mätningar som visar att lokalerna är OK. Vi måste kunna lita på vad professionen säger i detta. Nu står vi fast vid Alsbäck tills Torsångs skola står klar.

Bokslutsprognos april 2012: Inför 2012 hade vi med oss ett underskott med -56,5 mkr. I prognosen för april ligger nu resultatet på -17,5 mkr. Mycket har således gjorts ute i verksamheterna men vi ska ner till minst noll i resultat. Det är gymnasiet och vuxenutbildningen som står för underskottet. Fortsatta diskussioner om besparingar kommer att ske. Samverkan är nödvändigt, många i personalen runt om på våra skolor är oroliga för vad som kommer att hända och vad besparingarna innebär för den enskilde.

Andra höjdpunkter:

  • Samlad skoldag för förskoleklassen: Alla förskoleklasser kommer från hösten att ha verksamhet måndag-fredag 8-13.30, dvs samma upplägg på alla skolor. Detta är dock inte en obligatorisk verksamhet, varför föräldrar fortfarande kommer att ha möjlighet att vara föräldralediga med sina barn, på t ex fredagar.
  • Ny taxa förskola/fritids diskuterades. Arbete pågår med detta och inget färdigt förslag finns i dagsläget. Det ska beslutas av fullmäktige i höst. Jag tycker att det är intressant att vidare utreda timtaxa, att man betalar för tiden man nyttjar. En stor risk med dagens maxtaxa är att det uppmuntrar till längre närvarotider för barnen, trots närvaroreglerna. Det finns helt enkelt inget incitament att minska närvarotiden när du betalar lika mycket i taxan för t ex 25 h som 40 h. I stället för att utgå från vad verksamheten kostar idag, 21 mkr, och resonera att vi måste få in förskoleavgifter för att täcka dessa kostnader så önskar jag att vi diskuterar vilken förskola vi vill ha vad gäller kvalitet, barngruppers storlek och lärartäthet och utifrån detta sedan se kostnaden och konstruera ett avgiftssystem.

Personal från Skräddarbackens förskolor, som vunnit det pedagogiska priset för sitt matematikprojekt, kom till oss och presenterade sin verksamhet. Här ser ni de glada pedagogerna 🙂 Det var allt från politiken  – i natt ska jag sova….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.