Baylan (s)toppar huvet i sanden om statlig skola

Leif Lewin presenterade igår utredningen om skolans kommunalisering som Folkpartiets utbildningsminister och resten av regeringen har uppdragit honom. Viktigt att skriva ”resten av regeringen” då Ibrahim Baylan nu framställer det som ett beställningsjobb av Björklund, vilket naturligtvis är ren populism. Utredningen är en frukt av Folkpartiets förhandlingskompromiss inom Alliansen. Även Leif Lewin själv tycker det är nonsens att ens nämna tanken om beställningsjobb.  Snacka om att undergräva den utredning som professor Lewin just har presenterat.

Det är ingen hemlighet att Folkpartiet och Jan Björklund tycker att staten ska ta ansvaret för skolan. Men att nu säga att utredningen och dess slutsatser är ett rent beställningsjobb av Björklund är att stoppa huvet i sanden. Är det proffisigt av Baylan? Svar nej.

Baylan påpekade även i TV4 igår kväll att de vill diskutera annat än att staten ska ta över kommunernas skolbyggnader. Då har han verkligen inte förstått någonting! Den här frågan är så mycket större än skolbyggnader, vilka i och för sig kommunerna också har misslyckats med att underhålla. Det här handlar om att staten kliver in och tar ansvar för att kunskapsnivåerna i skolan ökar, att lärarnas status ökar och att det blir en likvärdighet mellan Sveriges 290 olika kommuner. Kommunerna har misslyckats under de senaste 25 åren, låt staten ta över ansvaret igen.  Kommunerna får gärna ha ansvar för lokalerna, förutsatt att de klarar av det. Dra upp huvet ur (s)andlådan Baylan!

Miljöpartiet intog en mer förhandlingsbar inställning, de öppnade i alla fall upp för ett ökat statligt styre.

Jag frågar mig hur Romson/Fridolin ska komma överens med Baylan? De tycker ju väldigt olika i många frågor..

Gläder mig denna morgon åt att se solen.

Lev väl!/ Monica

förstatliga skolan

Svar på insändare: splittrad lärarkår

”Sunt, logiskt förnuft” skriver i Dalarnas Tidningar att Jan Björklund (fp) splittrar lärarkåren genom att skapa löneskillnader för lika arbete.

Jag har några frågor:

  • Varför är det så att staten måste gripa in vad gäller lärarnas löneutveckling?
  • Varför är det så att lärarnas löneutveckling bromsats och stagnerat i 25 år?

Mina svar på de frågorna är att Göran Persson (s) 1989 genom kommunaliseringen ville bli av med arbetsgivaransvaret/kostnaden för skolan och sköt därför över ansvaret på kommunerna. Lönerna sjönk och har anpassats till övriga kommunanställda. Individualiserade löner ser vi inte röken av.

Idag har vi 290 kommuner som prioriterar olika till sina verksamheter – det är inte konstigt att lärarna har fått stå tillbaka lönemässigt och att deras status sjunkit.

Därför har Folkpartiet genom förstelärar- och lektorsreformen genomfört att lärare som är yrkesskickliga ska få 5-10 000 kr extra per månad i lönekuvertet.

Det är inte splittring- det är staten som kliver in när kommunerna har misslyckats.

Kommunaliseringen – ett misslyckande

Idag släpper utredaren Leif Lewin sin utredning om kommunaliseringen av den svenska skolan. Lewin konstaterar det jag kände i maggropen. Sedan skolan i början av 1990-talet började styras av kommunerna har skolresultaten försämrats, lärarnas löner har sjunkit relativt andra akademikeryrken och skillnaderna mellan kommunernas skolor har ökat. Utförsbacken började när skolan blev kommunal, slår utredningen fast. Samtidigt pekas staten ut som skyldig och både rödgröna och borgerliga regeringar bär ansvaret. Jag känner att vi alla måste vara ödmjuka, våga erkänna att här gick det fel, vara pragmatiska och fortsätta göra allt i vår makt för att vända den här utvecklingen. Att polarisera sig som man gör från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och hävda att utredningen är värdelös, dessutom innan utredningen är släppt, är att gå in i försvarsställning med huvet i sanden och totalt undvika att ta ansvar för situationen.

Svensk skola har stora utmaningar framför sig

Vi behöver lyfta kunskapsresultaten. Vi behöver lyfta lärarnas status. Vi behöver rektorer som är pedagogiska ledare och verkligen leder sitt lärarlag. Vi behöver skapa arbetsro och lugn i klassrummet. Vi behöver se varje elev och ge varje elev förutsättningar att lyckas utifrån sin nivå.

Just nu har vi 290 kommuner och i princip 290 olika skolministrar/nämnder som funderar på vad som ska göras i de olika kommunerna. Några lyckas riktigt bra. Andra kommuner nedprioriterar skolan eller har helt enkelt för få invånare och för litet skatteunderlag för att kunna satsa och det visar de senaste 25 årens utveckling. Det säger sig självt att detta inte skapar en likvärdig skola.

Det ska inte spela någon roll var du bor i Sverige. Oavsett om du bor i Krokom eller i Borlänge ska alla elever få en högkvalitativ utbildning.

Folkpartiet har sedan 2006 satt igång ett omfattande reformarbete med nya läroplaner, nytt betygssystem, ny lärarutbildning, lärarbehörighet, särskilda förstelärar- och lektorslöner osv och dessa har börjat träda i kraft från 2012. Men tyvärr spelar det ingen roll vad vi gör från statligt håll så länge kommunerna inte också tar sitt ansvar. Har vi tid att vänta? Nej!

förstatliga skolan

Folkpartiet vill därför att staten ska ta det fulla ansvaret för skolan.

Kommunaliseringen har kommit till vägs ände. 79 % av lärarna är av samma åsikt, så även Lärarnas Riksförbund. 80 % av befolkningen vill detsamma.

Tänk om det är möjligt? Vad vill Du?

Monica Lundin

Riksdagskandidat Folkpartiet Dalarna

fp-knapp-1-shadow