Svar på insändare: splittrad lärarkår

”Sunt, logiskt förnuft” skriver i Dalarnas Tidningar att Jan Björklund (fp) splittrar lärarkåren genom att skapa löneskillnader för lika arbete.

Jag har några frågor:

  • Varför är det så att staten måste gripa in vad gäller lärarnas löneutveckling?
  • Varför är det så att lärarnas löneutveckling bromsats och stagnerat i 25 år?

Mina svar på de frågorna är att Göran Persson (s) 1989 genom kommunaliseringen ville bli av med arbetsgivaransvaret/kostnaden för skolan och sköt därför över ansvaret på kommunerna. Lönerna sjönk och har anpassats till övriga kommunanställda. Individualiserade löner ser vi inte röken av.

Idag har vi 290 kommuner som prioriterar olika till sina verksamheter – det är inte konstigt att lärarna har fått stå tillbaka lönemässigt och att deras status sjunkit.

Därför har Folkpartiet genom förstelärar- och lektorsreformen genomfört att lärare som är yrkesskickliga ska få 5-10 000 kr extra per månad i lönekuvertet.

Det är inte splittring- det är staten som kliver in när kommunerna har misslyckats.