Frivilliga ordningsomdömen i Alliansens valmanifest

Idag är en sådan där dag där jag knappt hinner med mig själv. Har varit på språng halva dagen, spelat in valfilm med Allians i Borlänge, slutputsat på en konsultrapport som ska lämnas in, hängt på Facebook där mindre trevliga saker skrivits om mig.

Känner att jag vill skriva något om dagens nyhet att Alliansen har gått med på att införa frivilliga ordningsomdömen. Jan Björklund beskriver det så bra så hans ord får ersätta mina ikväll:

”Arbetsro i skolan – för de svagaste elevernas skull

Det är de svagaste eleverna som lider mest när det är stökigt i skolan. Sena ankomster och skolk från lektioner förekommer mer i Sverige än i andra OECD-länder. Nästan var tredje elev på högstadiet och gymnasiet uppger att de blir störda av andra elever på de flesta eller alla lektioner.

Det finns inte en enda enkel lösning på problemen med bristande ordning, tvärtom behöver vi göra flera olika saker. Det behövs fler speciallärare, mindre klasser på lågstadiet men också ökade befogenheter för lärarna. Det handlar också om att förändra attityden till skolan.

ordningsomdömenRegeringen har enats om ett medel för att öka studieron, som jag i dag har presenterat i Rapport. I Alliansens valmanifest lovar vi att ordningsomdömen ska införas. Högstadieskolor och gymnasieskolor ska ges möjlighet att skriva ett skriftligt ordningsomdöme som en bilaga till terminsbetygen (inte till slutbetygen). Varje skola bestämmer själv om man vill införa detta och det handlar om en sammanfattande skriftlig kommentar, inte en betygsskala.

Detta är en av flera åtgärder som behöver göras. Nästan alla andra länder har ordningsomdömen eller ordningsbetyg. Sverige är i princip ensamt om att ha avskaffat detta, men vi har samtidigt stora problem med ordning och arbetsro.

Inte minst för de svagaste elevernas skull måste vi göra allt vi kan för att skapa studiero i svensk skola.”

Må gott och vi hörs igen!

/Monica

Folkpartiet storsatsar på skolan!

Socialdemokraterna påstår att Folkpartiet och regeringen drar ner på resurserna till skolan.

Det är inte sant, vi har varje år tillfört skolan nationella resurser trots att vi parallellt genomfört skattesänkningar på arbete. Folkpartiet prioriterar skolans kunskapsuppdrag och kvalitet. Att bara lova mer resurser löser inte skolans problem, det visar också OECDs granskning av Sverige. De länder som ligger i toppen satsar mindre på skolan jämfört med Sverige.

Vi behöver mer ordning och arbetsro, öka andelen ämnesbehöriga lärare och fortsätta minska lärarnas administrativa börda. Riksdagen har beslutat om vissa delar och ytterligare beslut kring åtgärdsprogram tas före sommaren. Skolan är kommunaliserad, det innebär att det är kommunerna som ytterst är ansvariga för lärarnas och rektorernas villkor och förutsättningar. Folkpartiet i Borlänge och Ludvika har därför lagt förslag om att i dessa kommuner utreda och minska de kommunala pålagorna som läggs på lärare och rektorer.

Det görs också en nationell satsning på initiativ av Folkpartiet som går ut på att höja lärarnas löner genom införande av karriärstegen förstelärare och lektorer i grund-och gymnasieskolan. Vi vill framöver också inkludera förskolans lärare. Detta är en unik satsning. Ingen regering har tidigare, sedan kommunaliseringen, satsat nationella pengar på att premiera de duktigaste lärarna. Arbetsgivarna, kommunerna, har misslyckats på denna punkt vilket också förklarar att många har svårt att rekrytera de bästa. Regeringen gör nu flera ändringar för att höja läraryrkets status och locka fler studenter till lärarutbildningen. Trots att fler söker sig dit, inte minst till förskollärarutbildningen måste vi göra mer. Kommunerna har dock det största ansvaret för att höja lärarnas status genom att höja lärarnas löner.

Skolans resultat har sjunkit i decennier och våra reformer som började sjösättas 2011 har ännu inte gett resultat fullt ut. Vi är övertygade om att satsningar på lärarna, arbetsro, kunskap och ett statligt huvudmannaskap är viktiga förändringar som måste till för att vända resultaten. Att gå tillbaka till en kravlös socialdemokratisk politik är inget vi förordar.

Inlägget är inskickat till dt.se och väntar på publicering. Avsändare är undertecknad, Benny Forssparre från Ludvika och Roger Haddad, riksdagsledamot och ledamot av utbildningsutskottet. 

Att dessutom från sossarnas sida hota med att Alliansen fortsätter sänka skatter är bara båg. Vi går inte till val på ytterligare skattesänkningar eftersom vi har stora utmaningar framför oss, bl a utmaningen att lyfta svensk skola till toppnivå.  Jag förstår att s är förvirrade, hela deras argumentation mot Alliansen faller liksom när de inte längre kan få Alliansen att framstå som ”the bad guy” som  sänker skatter. Att s själva behåller varenda jobbskatteavdrag är hyckleri från deras sida.

Njut av solen! Den är här! Själv kurerar jag mig sakteliga från en envis förkylning.

/Monica

förstatliga skolan