Frivilliga ordningsomdömen i Alliansens valmanifest

Idag är en sådan där dag där jag knappt hinner med mig själv. Har varit på språng halva dagen, spelat in valfilm med Allians i Borlänge, slutputsat på en konsultrapport som ska lämnas in, hängt på Facebook där mindre trevliga saker skrivits om mig.

Känner att jag vill skriva något om dagens nyhet att Alliansen har gått med på att införa frivilliga ordningsomdömen. Jan Björklund beskriver det så bra så hans ord får ersätta mina ikväll:

”Arbetsro i skolan – för de svagaste elevernas skull

Det är de svagaste eleverna som lider mest när det är stökigt i skolan. Sena ankomster och skolk från lektioner förekommer mer i Sverige än i andra OECD-länder. Nästan var tredje elev på högstadiet och gymnasiet uppger att de blir störda av andra elever på de flesta eller alla lektioner.

Det finns inte en enda enkel lösning på problemen med bristande ordning, tvärtom behöver vi göra flera olika saker. Det behövs fler speciallärare, mindre klasser på lågstadiet men också ökade befogenheter för lärarna. Det handlar också om att förändra attityden till skolan.

ordningsomdömenRegeringen har enats om ett medel för att öka studieron, som jag i dag har presenterat i Rapport. I Alliansens valmanifest lovar vi att ordningsomdömen ska införas. Högstadieskolor och gymnasieskolor ska ges möjlighet att skriva ett skriftligt ordningsomdöme som en bilaga till terminsbetygen (inte till slutbetygen). Varje skola bestämmer själv om man vill införa detta och det handlar om en sammanfattande skriftlig kommentar, inte en betygsskala.

Detta är en av flera åtgärder som behöver göras. Nästan alla andra länder har ordningsomdömen eller ordningsbetyg. Sverige är i princip ensamt om att ha avskaffat detta, men vi har samtidigt stora problem med ordning och arbetsro.

Inte minst för de svagaste elevernas skull måste vi göra allt vi kan för att skapa studiero i svensk skola.”

Må gott och vi hörs igen!

/Monica