Äntligen! Rättvisare skolskjutsregler i Borlänge!

Den nya skollagen som börjar gälla 1 juli 2011 öppnar nu äntligen upp för att förändringar kan göras i Borlänge kommun som rör kommunernas skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts. Många föräldrar är upprörda över att deras barn inte får tillgång till skolskjuts när de valt annan skola än till den som anvisats i upptagningsområdet. När skolskjutsreglementet klubbades 2009, lade Folkpartiet och Alliansen fram ett eget förslag som gick ut på att den elev som har rätt till skolskjuts till anvisad skola även ska ha rätt till skolskjuts när man väljer annan fristående eller kommunal skola i kommunen. Vid barn- och bildningsnämndens sammanträde den 18 mars kommer nämnden äntligen att behandla en revidering av skolskjutsreglementet i Borlänge kommun.

– Äntligen backar Socialdemokraterna och Miljöpartiet vad gäller skolskjutsreglementet i Borlänge kommun. Den tidigare begränsningen har drabbat elever som gör ett aktivt val av skola och de tidigare reglerna har därför motverkat det fria valet säger vice ordförande i nämnden Monica Lundin (fp).

 – En bra utbildning är en rättighet för alla barn och ungdomar, oavsett var de bor och oavsett vad de har för behov. Därför är det självklart att kommunen skall stå för skolskjutskostnaderna när man uppfyller avståndsbestämmelserna. Vår syn är att vi vill underlätta för eleverna att välja skola, inte krångla till det som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort hittills. Skolvalet skall inte vara en ekonomisk fråga utan en fråga om vilken skola som elever och föräldrar anser bäst för varje elev. Beslut i skolskjutsfrågor ska även kunna överklagas, vilket är positivt avslutar Monica Lundin (fp).

Monica Lundin (fp), vice ordförande barn- och bildningsnämnden

Om skolskjuts i Borlänge

Lägger här in ett pressmeddelande som jag skickat till tidningarna, hoppas de tar in det:

Många föräldrar är upprörda över att deras barn inte får tillgång till skolskjuts när de valt annan skola än upptagningsområdets. I Kommunfullmäktige juni 2009, när skolskjutsreglementet klubbades, lade Alliansen fram ett eget förslag som gick ut på att den elev som har rätt till skolskjuts, till den skola vars upptagningsområde eleven tillhör eller den skola som eleven anvisas, även ska ha rätt till skolskjuts när man väljer annan kommunal skola. Eftersom det inte kostar något mer att åka till en annan skola inom kommunen anser vi också att de elever som redan har rätt till busskort ska få behålla det. Alliansen reserverade sig även till förmån för förslaget. Förslaget röstades tyvärr ner i votering med siffrorna 30 mot 26. Det är fullt möjligt enligt lagen för kommunen att ge eleverna skolskjuts till fler skolor än den närmaste.

– Eftersom alla barn är olika individer och behöver olika typer av stöd och pedagogik har Alliansregeringen sett till att valmöjligheterna har ökats även när det gäller att välja skola säger Monica Lundin (FP).

– En bra utbildning är en rättighet för alla barn, oavsett var de bor och oavsett vad de har för behov. Därför är det självklart att kommunen skall stå för skolskjutskostnaderna när man uppfyller avståndsbestämmelserna säger Margaretha Sjölund (M).

– Vår syn är att vi vill underlätta för eleverna att välja skola, inte krångla till det som Socialdemokraterna. Vi kan inte ha ett system som motverkar det fria valet anser Monica Lundin (FP).

 – Skolvalet skall inte vara en ekonomisk fråga utan en fråga om vilken skola som elever och föräldrar anser bäst för varje elev avslutar Monica Lundin och Margaretha Sjölund.

Monica Lundin, ledamot i Barn- och skolnämnden (FP)

Margaretha Sjölund, ledamot i Barn- och skolnämnden (M)