Höjdpunkter från kommunfullmäktige 18/9 2012 del 2

Här kommer en fortsättning från dagen….

Borlänge kommun kommer från 1 januari 2013 att överta ansvaret för hemsjukvården från Landstinget Dalarna.

Borlänge kommun kommer ansluta sig till den gemensamma färdtjänstorganisationen i Dalarna som kommer att organiseras inom Region Dalarna.

Nya och justerade riktlinjer för serveringstillstånd i Borlänge

Några nya tillägg har gjorts till riktlinjerna för serveringstillstånd. Det som debatterades mest var huruvida socialnämndens ordförande ska kunna besluta att det ska kunna serveras alkohol i kommunala lokaler, såsom t ex på Maximteatern och på Domnarvsvallen. Vänstern ville ändra tiden för serveringstillstånd från dagens kl 02 till att vara kl 01. Vi liberaler tycker att det måste råda frihet under ansvar när det gäller alkoholutskänkning, vi har lagar och förordningar som styr utskänkningen. Det finns ordningsvakter, bartenders gör bedömningar om ev överservering etc.

Samtidigt driver vi liberaler att det ska vara livskvalitet att bo i Borlänge. Ja, vi tycker faktiskt att det är livskvalitet att ha en fotbollsarena för elitfotboll, där man kan ta sig en öl. Vi tycker också att det är livskvalitet att kunna få ta sig ett glas vin på Maximteatern när de visar vuxenföreställningar. Personligen tycker jag att vi skulle kunna utöka serveringstillståndet till kl 03 för att ytterligare sprida ut tiden då folk kan lämna krogen. Jag har hört polisen prata om fördelen att sprida ut hemgången för krogbesökarna då man lättare kan stävja bråk.

Borlänge kommun som Fair Trade City

Varför ska man låsa sig vid en märkning? Låt valfriheten råda! Tänk om det dyker upp ett bättre varumärke som erbjuder ännu bättre förhållanden för bananodlare runt om i världen? Vi har möjlighet att köpa Fair Trade utan att vara en Fair Trade City. Förutsättningarna finns redan för att genomföra etiska och miljömärkta val, nämligen i kostpolicyn. Varför inte fokusera på den? Varför inte fokusera på att förbättra förutsättningarna i kostpolicyn för etiska inköp i upphandlingen men hålla det mer öppet inför ev. andra märkningar. Vi liberaler yrkade på avslag till hela förslaget men vi förlorade. Nu ska Borlänge bli Fair Trade City…..

Klockan är nu 20.45 och vi är på punkt 13 av 28.

Höjdpunkter från kommunfullmäktige 31/1 2012

Ung Kraft

Visste ni att Dalarna vill bli Sveriges bästa ungdomsregion? Region Dalarna har under de senaste 2 åren bedrivit projektet Ung Kraft . Alla 15 kommuner i Dalarna har åtagit sig att föra en hållbar, långsiktig och sektorsövergripande ungdomspolitik. Visste ni att vi i Borlänge har en ungdomsdemokratisamordnare?  Vi har en sektorsövergripande planeringsgrupp – en H-U-R-grupp (HUR=Hållbar utveckling, Ungdoms och Reflektion). Dalarna har kommit långt, kanske längst i detta arbete. Frågor som väcktes hos mig under dragningen var: Hur kommer vi längre? Hur ser vi till att det blir verkstad av det vi planerar? Hur ökar vi ungas inflytande ytterligare?

Här är några länkar i samband med det arbetet:

Lansering av Värdegrund i Borlänge kommun

Värdegrunden ger en gemensam grund att stå på för alla medarbetar e och politiker i Borlänge kommun. Vår gemensamma värdegrund lyder:

  • Jag finns här för Borlängebon
  • Jag gillar utmaningar
  • Jag möter varje människa med respekt

Vi ska ge ännu bättre service till Borlängeborna i Sveriges trevligaste stad.

Jag tycker det här är ett bra steg i att utveckla Borlänge. Genom att bemöta varandra som vi själva vill bli bemötta och visa att vi bryr oss om varandra kan vi bygga en stad och ett samhälle som vi alla är stolta och glada att leva i.

Medborgarförslag

En medborgare har lämnat in ett förslag att Borlänges politiker ska se till att sätta in fler bussar i Borlänge så man slipper stå och trängas med folk.

En annan medborgare vill att kommunen ska satsa på att bygga en uteservering vid Vattenparken. Befogade frågor  – Båda medborgarförslagen ska nu beredas.

Motion byggande av tredje spåret i Ornäs skola

Omsorg för alla har skrivit en motion där man undrar vad som händer med det planerade tredje spåret i Ornäs skola. Vi i barn- och bildningsnämnden har svarat att med tanke på att det pågår ett arbete med en skolhusplan (planering av för- och grundskolor) samt att vi vid senaste nämnden gav i uppdrag att börja leta efter en tomt för en permanent skola i Torsång så ska det tredje spåret i Ornäs även beaktas i det arbetet. Ett svar som fortfarande gäller för Folkpartiet.

Motion att göra Borlänge till en Fair Trade City

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att göra Borlänge till en Fair Trade City. Vi i Folkpartiet tycker att de ekonomiska konsekvenserna inte är fullt förklarade samt att vi redan driver en hel del projekt i kommunen varför vi yrkade återremiss på detta och ta en tankerunda till. Kan vi binda oss till ett varumärke i offentlig upphandling? Detta stöddes även öppet av Vänstern, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Centern och Miljöpartiet. Under debatten kom det också fram att motionsförfattaren helt har kopierat motionen från Fair Trades hemsida och antagit den som sin egen. Resultatet blev hur som helst att Folkpartiets förslag om återremiss gick genom J Ha ha, vad det är roligt med politik J

Medborgarförslag om att göra Borlänge till finskt förvaltningsområde

Ytterligare ett motionssvar som vi i Folkpartiet tycker inte ger tillräckligt mycket information. Eventuella intäkter redovisas men vi saknar de ekonomiska konsekvenserna av en sådan satsning samt vad åtagandena kan handla om. Lars Ingvarsson yrkade återremiss med anledning av att vi vill ha ett bättre beslutsunderlag och mer information vad det innebär att vara ett finskt förvaltningsområde och vilka skyldigheter det innebär för Borlänge kommun. Vi är inte emot ett finskt förvaltningsområde som sådant utan vi vill ha bättre beslutsunderlag. Nu blev det ändå så att majoriteten av ledamöterna röstade för att Borlänge kommun ska bli finskt förvaltningsområde och så får det bli. Men vi hoppas på bättre beslutsunderlag i framtiden.