Höjdpunkter från kommunfullmäktige 31/1 2012

Ung Kraft

Visste ni att Dalarna vill bli Sveriges bästa ungdomsregion? Region Dalarna har under de senaste 2 åren bedrivit projektet Ung Kraft . Alla 15 kommuner i Dalarna har åtagit sig att föra en hållbar, långsiktig och sektorsövergripande ungdomspolitik. Visste ni att vi i Borlänge har en ungdomsdemokratisamordnare?  Vi har en sektorsövergripande planeringsgrupp – en H-U-R-grupp (HUR=Hållbar utveckling, Ungdoms och Reflektion). Dalarna har kommit långt, kanske längst i detta arbete. Frågor som väcktes hos mig under dragningen var: Hur kommer vi längre? Hur ser vi till att det blir verkstad av det vi planerar? Hur ökar vi ungas inflytande ytterligare?

Här är några länkar i samband med det arbetet:

Lansering av Värdegrund i Borlänge kommun

Värdegrunden ger en gemensam grund att stå på för alla medarbetar e och politiker i Borlänge kommun. Vår gemensamma värdegrund lyder:

  • Jag finns här för Borlängebon
  • Jag gillar utmaningar
  • Jag möter varje människa med respekt

Vi ska ge ännu bättre service till Borlängeborna i Sveriges trevligaste stad.

Jag tycker det här är ett bra steg i att utveckla Borlänge. Genom att bemöta varandra som vi själva vill bli bemötta och visa att vi bryr oss om varandra kan vi bygga en stad och ett samhälle som vi alla är stolta och glada att leva i.

Medborgarförslag

En medborgare har lämnat in ett förslag att Borlänges politiker ska se till att sätta in fler bussar i Borlänge så man slipper stå och trängas med folk.

En annan medborgare vill att kommunen ska satsa på att bygga en uteservering vid Vattenparken. Befogade frågor  – Båda medborgarförslagen ska nu beredas.

Motion byggande av tredje spåret i Ornäs skola

Omsorg för alla har skrivit en motion där man undrar vad som händer med det planerade tredje spåret i Ornäs skola. Vi i barn- och bildningsnämnden har svarat att med tanke på att det pågår ett arbete med en skolhusplan (planering av för- och grundskolor) samt att vi vid senaste nämnden gav i uppdrag att börja leta efter en tomt för en permanent skola i Torsång så ska det tredje spåret i Ornäs även beaktas i det arbetet. Ett svar som fortfarande gäller för Folkpartiet.

Motion att göra Borlänge till en Fair Trade City

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att göra Borlänge till en Fair Trade City. Vi i Folkpartiet tycker att de ekonomiska konsekvenserna inte är fullt förklarade samt att vi redan driver en hel del projekt i kommunen varför vi yrkade återremiss på detta och ta en tankerunda till. Kan vi binda oss till ett varumärke i offentlig upphandling? Detta stöddes även öppet av Vänstern, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Centern och Miljöpartiet. Under debatten kom det också fram att motionsförfattaren helt har kopierat motionen från Fair Trades hemsida och antagit den som sin egen. Resultatet blev hur som helst att Folkpartiets förslag om återremiss gick genom J Ha ha, vad det är roligt med politik J

Medborgarförslag om att göra Borlänge till finskt förvaltningsområde

Ytterligare ett motionssvar som vi i Folkpartiet tycker inte ger tillräckligt mycket information. Eventuella intäkter redovisas men vi saknar de ekonomiska konsekvenserna av en sådan satsning samt vad åtagandena kan handla om. Lars Ingvarsson yrkade återremiss med anledning av att vi vill ha ett bättre beslutsunderlag och mer information vad det innebär att vara ett finskt förvaltningsområde och vilka skyldigheter det innebär för Borlänge kommun. Vi är inte emot ett finskt förvaltningsområde som sådant utan vi vill ha bättre beslutsunderlag. Nu blev det ändå så att majoriteten av ledamöterna röstade för att Borlänge kommun ska bli finskt förvaltningsområde och så får det bli. Men vi hoppas på bättre beslutsunderlag i framtiden.