Höjdpunkter från kommunfullmäktige 18/9 2012 del 2

Här kommer en fortsättning från dagen….

Borlänge kommun kommer från 1 januari 2013 att överta ansvaret för hemsjukvården från Landstinget Dalarna.

Borlänge kommun kommer ansluta sig till den gemensamma färdtjänstorganisationen i Dalarna som kommer att organiseras inom Region Dalarna.

Nya och justerade riktlinjer för serveringstillstånd i Borlänge

Några nya tillägg har gjorts till riktlinjerna för serveringstillstånd. Det som debatterades mest var huruvida socialnämndens ordförande ska kunna besluta att det ska kunna serveras alkohol i kommunala lokaler, såsom t ex på Maximteatern och på Domnarvsvallen. Vänstern ville ändra tiden för serveringstillstånd från dagens kl 02 till att vara kl 01. Vi liberaler tycker att det måste råda frihet under ansvar när det gäller alkoholutskänkning, vi har lagar och förordningar som styr utskänkningen. Det finns ordningsvakter, bartenders gör bedömningar om ev överservering etc.

Samtidigt driver vi liberaler att det ska vara livskvalitet att bo i Borlänge. Ja, vi tycker faktiskt att det är livskvalitet att ha en fotbollsarena för elitfotboll, där man kan ta sig en öl. Vi tycker också att det är livskvalitet att kunna få ta sig ett glas vin på Maximteatern när de visar vuxenföreställningar. Personligen tycker jag att vi skulle kunna utöka serveringstillståndet till kl 03 för att ytterligare sprida ut tiden då folk kan lämna krogen. Jag har hört polisen prata om fördelen att sprida ut hemgången för krogbesökarna då man lättare kan stävja bråk.

Borlänge kommun som Fair Trade City

Varför ska man låsa sig vid en märkning? Låt valfriheten råda! Tänk om det dyker upp ett bättre varumärke som erbjuder ännu bättre förhållanden för bananodlare runt om i världen? Vi har möjlighet att köpa Fair Trade utan att vara en Fair Trade City. Förutsättningarna finns redan för att genomföra etiska och miljömärkta val, nämligen i kostpolicyn. Varför inte fokusera på den? Varför inte fokusera på att förbättra förutsättningarna i kostpolicyn för etiska inköp i upphandlingen men hålla det mer öppet inför ev. andra märkningar. Vi liberaler yrkade på avslag till hela förslaget men vi förlorade. Nu ska Borlänge bli Fair Trade City…..

Klockan är nu 20.45 och vi är på punkt 13 av 28.

Höjdpunkter från kommunfullmäktige 18/9 2012 del 1

Höstens första kommunfullmäktige – spännande att den politiska hösten kör igång även på denna arena 🙂

Mötet började kl 13 idag. Det blir nog ett långt möte, ända till 22, som är sluttid, är nog tänkbart.

Här kommer ett urval av olika ärenden:

Genomgång och analys av personalbokslut

Personalbokslutet tar upp många positiva saker, t ex så sjunker sjukfrånvaron bland kommunens personal. En medarbetarundersökning ska genomföras vilket också är mycket positivt. Det jag ser som allvarligt är att övertidsuttaget ökar igen, särskilt i den sociala sektorn. Dessutom ökar personalstyrkan totalt sett, trots att ekonomin är svag och söker besparingar och kommunen borde hålla koll på detta. Jag efterfrågade vilka åtgärder och strategier kommunen har och personaldelegaten höll med om det allvarliga läget. Tycker inte att jag fick veta så mycket mer än så tyvärr.

Principfråga om underlag som finns i handlingarna

En diskussion dök upp om ett ärende där man från sossarnas sida ville lägga till en beslutspunkt utan att den behandlats och beretts i vanlig principiell ordning. Vänstern yrkade att den punkten skulle återremitteras vilket vi liberaler beslutade oss att stödja. I handlingarna finns även ojusterade protokoll, vilket inte får förekomma. Hur som helst, omröstning om den föreslagna återremissen hölls till slut och votering begärdes. Ett tjabbel utan dess like följde då närvarolistor inte stämde. Jag fanns t ex inte med på närvarolistan 🙂 Tre voteringar hölls med felaktiga närvarolistor varpå ytterligare ett upprop hölls för att få till en lista som stämde med oss som faktiskt är här. Sedan hölls en fjärde votering och återremissyrkandet gick faktiskt genom.  Hela processen blev dock en parodi. Presidiet var INTE förberett för detta…. Intressant är att detta inte är första ärendet ikväll som har beretts dåligt.

Kostpolicy

En bra kostpolicy har skrivits för kommunens arbete med maten och måltiderna som serveras. Sverigedemokraterna ville ta bort meningen som säger att ”maten ska vara anpassad till individuella behov såsom etiska, kulturella, religiösa och medicinska skäl”. Anledningen skulle vara risken att få Halal-slaktat kött i våra matsalar runt om i kommunen. Vi liberaler är trygga med vår svenska djurskyddslag och även det arbete som Marit Paulsen bedriver vad gäller detta i EU-parlamentet. Detta skrivs på Svenskt kötts hemsida, vilket gör mig trygg:

”Djuren bedövas precis som vanligt och som alltid i Sverige. Det enda som skiljer är att vi avblodningen läggs själva snittet på ett annat sätt. Det är även så att en person med muslimsk status närvarar vid halalslakt. Denne uttalar också en vers. I Sverige har vi absoluta krav på att djur ska vara bedövade innan slakt. Det omfattar även s k Halalslaktade djur. Inga undantag är tillåtna.”

Sverige är ett mångkulturellt samhälle med människor med olika smak. Några är köttätare, några är vegetarianer, några är veganer. Låt valfriheten råda – låt människor äta vad de vill. I Sverige slaktar vi inte djur utan bedövning!

Nu är klockan halvfem och vi har avverkat fem punkter av totalt 28…. Demokrati tar tid….

Förresten, visste ni att om det är minst 60 % kött i en köttbulle så kan det kallas köttbulle 🙂