Höjdpunkter från kommunfullmäktige 18/9 2012 del 2

Här kommer en fortsättning från dagen….

Borlänge kommun kommer från 1 januari 2013 att överta ansvaret för hemsjukvården från Landstinget Dalarna.

Borlänge kommun kommer ansluta sig till den gemensamma färdtjänstorganisationen i Dalarna som kommer att organiseras inom Region Dalarna.

Nya och justerade riktlinjer för serveringstillstånd i Borlänge

Några nya tillägg har gjorts till riktlinjerna för serveringstillstånd. Det som debatterades mest var huruvida socialnämndens ordförande ska kunna besluta att det ska kunna serveras alkohol i kommunala lokaler, såsom t ex på Maximteatern och på Domnarvsvallen. Vänstern ville ändra tiden för serveringstillstånd från dagens kl 02 till att vara kl 01. Vi liberaler tycker att det måste råda frihet under ansvar när det gäller alkoholutskänkning, vi har lagar och förordningar som styr utskänkningen. Det finns ordningsvakter, bartenders gör bedömningar om ev överservering etc.

Samtidigt driver vi liberaler att det ska vara livskvalitet att bo i Borlänge. Ja, vi tycker faktiskt att det är livskvalitet att ha en fotbollsarena för elitfotboll, där man kan ta sig en öl. Vi tycker också att det är livskvalitet att kunna få ta sig ett glas vin på Maximteatern när de visar vuxenföreställningar. Personligen tycker jag att vi skulle kunna utöka serveringstillståndet till kl 03 för att ytterligare sprida ut tiden då folk kan lämna krogen. Jag har hört polisen prata om fördelen att sprida ut hemgången för krogbesökarna då man lättare kan stävja bråk.

Borlänge kommun som Fair Trade City

Varför ska man låsa sig vid en märkning? Låt valfriheten råda! Tänk om det dyker upp ett bättre varumärke som erbjuder ännu bättre förhållanden för bananodlare runt om i världen? Vi har möjlighet att köpa Fair Trade utan att vara en Fair Trade City. Förutsättningarna finns redan för att genomföra etiska och miljömärkta val, nämligen i kostpolicyn. Varför inte fokusera på den? Varför inte fokusera på att förbättra förutsättningarna i kostpolicyn för etiska inköp i upphandlingen men hålla det mer öppet inför ev. andra märkningar. Vi liberaler yrkade på avslag till hela förslaget men vi förlorade. Nu ska Borlänge bli Fair Trade City…..

Klockan är nu 20.45 och vi är på punkt 13 av 28.