Stärk rättigheterna för äldre

Folkpartiet vill göra det tydligt vilka förväntningar den äldre och anhöriga har rätt att ställa på äldreomsorgen i Borlänge. Vi välkomnar därför beskedet från Alliansens partiledare om satsningar på parboende för äldre makar och på lokala värdighetsgarantier. Det är en markering av att vi måste stärka de äldres rättigheter. Bland annat vill Alliansen satsa 400 miljoner kronor under den kommande mandatperioden på att stärka rättigheterna för den äldre i äldreomsorgen.

Folkpartiet i Borlänge vill använda dessa resurser för att utveckla garantier för äldreomsorgen i vår kommun. De bör handla om sådant som är betydelsefullt i vardagen för äldre människor och där vi ser att det behövs förbättringar. Vi är också övertygade om att äldre kan fatta beslut själva.

Om Alliansen vinner valet i Borlänge kommer därför Folkpartiet driva på för:

– en parboendegaranti. Vi ska se till att äldre par i vår kommun, om de så vill, ska kunna fortsätta leva tillsammans också när den ena maken behöver flytta till äldreboende.

– en ut och gå-garanti. Äldre som bor i något av äldreboendena eller behöver hemtjänstens hjälp att komma ut i friska luften, ska få hjälp att komma ut varje dag om de så vill.

– en välja mat-garanti. Äldre som bor i äldreboende, eller får hjälp med mat via hemtjänsten, ska ha minst två olika maträtter att välja bland.

– Om kommunen inte lever upp till sitt åtagande ska den äldre få ersättning, t ex genom sänkt avgift.