Dagens besök hos SRF och RFSL

SRF – synskadades Riksförbund och RFSL har jag ägnat mig mest åt idag.

bild 4På förmiddagen var vi ett gäng riksdagskandidater från Dalarna som träffade SRF för att diskutera synskadades syn på samhället, på vad som är bra och dåligt. Till att börja med fick vi prova att gå med käpp inne i Bragegallerian i Borlänge och det var en spännande upplevelse. Jag har aldrig tänkt på hur många blomlådor och vykortsställ som står där utanför affärerna 🙂 Dem gick jag naturligtvis in i men lyckades parera..

Sedan fick vi prova gå samma sträcka med ledarhund och vilken skillnad! Tricket var att lita till hunden, då gick det fort 🙂 Otroligt spännande att få prova på och att få diskutera de frågor som de brinner för. Det blev en hel del prat om kollektivtrafiken och gatuutformning, vilket jag jobbade med för ca 10 år sedan, och jag kan någonstans känna att vi borde ha kommit längre på de åren men det känns som att SRF får tjata och stampa på i samma hjulspår.

Här ovan ses jag med Molle, han hade tålamod den vovven!

Efter det gick jag förbi valstugan på sta’n, som står där men som vi inte riktigt har öppnat ännu.bild 3 Någon, troligen John Thornander, har ändå prytt valstugan med fina affischer eller vad säger ni? 😉

Kvällen ägnades åt politikerutfrågning på RFSL och jag fick från Folkpartiets sida beskriva vår HBT-politik. Vi i Folkpartiet vill att Sverige ska bli världens bästa HBT-land.

Nedan sammanfattar jag den rapport som släpptes vid Pridefestivalen i juli. Hela rapporten går att läsa här.

Folkpartiet vill:

 • att särskilda utbildningsinsatser görs för att stärka hbt-kompetensen inom hela rättsväsendet.
 • att den nationella polismyndigheten får i uppdrag att stärka den nationella utredningskompetensen kring hatbrott
 • att familjelagstiftningen så långt som möjligt ska vara könsneutral och att reglerna för att fastställa föräldraskap efter assisterad befruktning därför ändras
 • att anslaget till internationellt demokratibistånd för stöd åt hbt-personers rättigheter stegvis ska trappas upp i en kraftig och långsiktig höjningbild 2
 • att ett särskilt kompetenslyft görs för att integrera hbt-perspektivet i kommuners och landstings verksamhet
 • att åldersgränsen för byte av juridiskt kön ska sänkas
 • att möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön utreds närmare
 • att kommunerna ställer krav på att hbt-kompetensen bland äldrevårdspersonal stärks
 • att fler äldreboenden bör ha hbt-profil
 • att skolornas likabehandlingsarbete tydligare ska omfatta samtliga relevanta hbt-frågor
 • att kommunerna ska ha handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck, med ett hbt-perspektiv
 • att långsiktigt stöd ges till frivilligorganisationer som ger stöd och hjälp till hbt-personer som utsätts för bott, särskilt våld i nära relationer
 • att ett mellantvång i socialtjänstlagen ska införas för att ge socialtjänsten ökade befogenheter att ålägga föräldrar stöd och hjälp samt att ingripa om barn misstänks fara illa
 • att EU:s diskrimineringsskydd för hbt-personer ska förstärkas
 • att EU-rättens familjebegrepp breddas till att inkludera samkönade par, så att den fria rörligheten inom EU gäbild 1ller alla fullt ut
 • att EU-kommissionen ska få mandat att granska och utdela sanktioner mot de medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter
 • att rättstillämpningen vad gäller hbt-flyktingars möjlighet att beviljas asyl i Sverige återkommande ses över
 • att insatser görs för att stärka hbt-kompetensen vid asylprövningen.

Här kan du även läsa HBT-liberalernas principprogram.

 

Det var allt för ikväll! Den 25:e dagen har varit en händelserik dag!

/Monica