Ja! till återremiss för Avgifter för förskola, pedagogisk omsord och fritidshemsverksamhet i KF!!

Vi i Folkpartiet och Alliansen har reagerat på sossarnas förslag som bl a säger att hushåll med inkomst under 20 000 kr inte ska betala för sin förskole/fritidsplats samt att familjer som nyttjar verksamheten mindre, t ex 20 h, ändå ska betala som för 40 h. Det behövs därför en differentierad taxa av något slag som bättre styr detta.

Som ni ser på inlägget tidigare så lade Folkpartiet ett eget förslag om avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet kring detta i barn- och bildningsnämnden i september. Vårt förslag fick då medhåll från Alliansen och Omsorg för alla, men det räckte tyvärr inte till majoritet. Vi vill dock att dessa tankar ska utredas mer och vi yrkade därför återremiss i Kommunfullmäktige för att ytterligare kunna få mer kunskap i frågan. Detta förslag stöddes av Alliansen, Omsorg för Alla och Sverigedemokraterna så det gick genom!!!!

Skönt att känna att politiskt ideellt arbete lönar sig, även rent demokratiskt 🙂