Frågor och svar om Borlänges invandring. #5 Vad är skillnaden mellan flykting, invandrare, asylsökande, skyddsbehövande?

Jag har hittat en bra sida på Borlänge kommuns hemsida där man kan läsa mycket bra saker. Den hittar du här. Nedanstående är hämtat därifrån…

Vad är skillnaden mellan en flykting och en invandrare?

Som flykting har man fått uppehållstillstånd i Sverige för att man har ett behov av skydd. Invandrare omfattar alla personer som är bosatta i Sverige och som är födda i ett annat land, till exempel adoptivbarn och arbetskraftsinvandrare.

Vem är asylsökande?

Asylsökande är en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd här men ännu inte fått sin sak prövad.

Vem är flykting?

En flykting är i regel en person som lämnat sitt hemland och som inte kan återvända dit på grund av välgrundad fruktan för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning.
Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att personen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda.

Definitionen återfinns i 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning, 1967 års protokoll om flyktingars rättsliga ställning samt i flera staters utlännings- eller flyktinglagstiftning. För denna kategori av flyktingar används ibland termen konventions-flykting.

Vem är skyddsbehövande?

Till skyddsbehövande räknas människor som löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig och förnedrande behandling och människor som löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Vad mer kan vi lära oss idag?
/Monica
fp-knapp-1-shadow

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.