Testa om du är en entreprenör! Driva-Egets test.

Jag har gjort testet och det var skönt att få det bekräftat – jag har entreprenörsegenskaper, se nedan. Gör testet du med! Klicka här

Här är mitt resultat:

Du passar som företagare – men lär dig fokusera

Du verkar ständigt ha nya idéer, en stor portion energi och inställningen att du är din egen lyckas smed.

Det är märkligt om du med den inställningen fortfarande är kvar som anställd. Du har ett starkt entreprenörsdrag! Men din energi och kreativitet kan också göra att du har svårt att fokusera och vara långsiktig i dina planer. Det behöver inte vara fel, men du kan då behöva arbeta tillsammans med andra som fyller det syftet.

Utvärdera vad du är bra på och vad du saknar. Hitta sedan någon som delvis är din motsats. Du kan också behöva såga lite bland idéerna.

Låt varje ny idé vila ett tag. De som stannar kvar eller dyker upp gång på gång är antagligen de du kan satsa mer långsiktigt på.

(Expertråd från karriärcoachen Nina Jansdotter och serieentreprenören Ola Lauritzon. Sammanställt av Camilla Björkman.)

Ha’ det gott!